Αναλυτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ανα τμήμα
ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΒΑΡΛΑΜΑ.Τ.Τμήμα Χώρος Ψήφοι
1 1ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Αίγειρος) Κτίριο πρώην Κοινότητας Αιγείρου κατα 3
2 2ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Αίγειρος) Κτίριο Αγροτικού Ιατρείου Αιγείρου 1
3 3ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Αίγειρος) Κτίριο Πολιτιστικού Κέντρου Αιγείρου 6
4 4ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Μεσσούνη) Κτίριο πρώην Δημοτικού Σχολείου Μεσσούνης 0
5 5ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Νέα Καλλίστη) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Νέας Καλλίστης 0
6 6ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Νέα Καλλίστη) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Νέας Καλλίστης (Αιθ. Νηπιαγωγείου) 7
7 7ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Μελέτη) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μελέτης 0
8 8ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Μέση) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Μέσης 0
9 9ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Γλυφάδα) Κτίριο Ιατρείου Γλυφάδας 0
10 10ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Πόρπη) Κτίριο Αγροτολέσχης Πόρπης (Βόρεια Είσοδος) 0
11 11ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Πόρπη) Κτίριο Αγροτολέσχης Πόρπης (Νότια Είσοδος) 1
12 12ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Φανάρι) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Φαναρίου 0
13 13ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Αρριανά) Κτίριο 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Αρριανών 0
14 14ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Αρριανά) Κτίριο 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Αρριανών 0
15 15ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Αγιοχώρι) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Αγιοχωρίου 0
16 16ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Κίνυρα) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κινύρων 0
17 17ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Σκάλωμα) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Σκαλώματος 0
18 18ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Δειλινά) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Δειλινών 0
19 19ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Λύκειο) Κτίριο 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Λυκείου 0
20 20ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Λύκειο) Κτίριο 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Λυκείου 0
21 21ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Μικρό Πιστό) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μικρού Πιστού 0
22 22ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Μύστακας) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μύστακα 0
23 23ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Ήπιο) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ηπίου 0
24 24ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ιάσμου 0
25 25ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ιάσμου 2
26 26ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος) Κτίριο Γυμνασίου Ιάσμου 1
27 27ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος) Κτίριο Γυμνασίου Ιάσμου 0
28 28ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος) Κτίριο Γυμνασίου Ιάσμου 1
29 29ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος) Κτίριο Γυμνασίου Ιάσμου 0
30 30ο ΙΑΣΜΟΥ (Γαλήνη) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Γαλήνης 0
31 31ο ΙΑΣΜΟΥ (Διαλαμπή) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Διαλαμπής 1
32 32ο ΙΑΣΜΟΥ (Διαλαμπή) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Διαλαμπής 1
33 33ο ΙΑΣΜΟΥ (Κοπτερό) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κοπτερού 0
34 34ο ΙΑΣΜΟΥ (Κοπτερό) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κοπτερού 0
35 35ο ΙΑΣΜΟΥ (Μωσαϊκό) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μωσαϊκού 0
36 36ο ΙΑΣΜΟΥ (Σάλπη) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Σάλπης 2
37 37ο ΙΑΣΜΟΥ (Σάλπη) Κτίριο Πρόνοιας ΚΕ.Φ.Ο. 1
38 38ο ΙΑΣΜΟΥ (Αμβροσία) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Αμβροσίας 1
39 39o ΙΑΣΜΟΥ (Αμβροσία) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Αμβροσίας 5
40 40ο ΙΑΣΜΟΥ (Παλλάδιο) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Παλλαδίου 0
41 41ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 4ου Δημοτικού Σχολείου - Χαρ.Βαμβακά 30 3
42 42ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 4ου Νηπιαγωγείου - Χαρ.Βαμβακά 30 2
43 43ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 4ου Δημοτικού Σχολείου - Χαρ.Βαμβακά 30 3
44 44ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 10ου Δημοτικού Σχολείου - 14ης Μαΐου Τέρμα 2
45 45ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 10ου Δημοτικού Σχολείου - 14ης Μαΐου Τέρμα 1
46 46ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 3ου Δημοτικού Σχολείου - Σιδηροχωρίου 3 2
47 47ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 3ου Δημοτικού Σχολείου - Σιδηροχωρίου 3 0
48 48ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 1ου Γυμνασίου - Στιλ. Κυριακίδη 93 2
49 49ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 1ου Γυμνασίου - Στιλ. Κυριακίδη 93 1
50 50ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 1ου Γυμνασίου - Στιλ. Κυριακίδη 93 1
51 51ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 1ου Γυμνασίου - Στιλ. Κυριακίδη 93 0
52 52ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Μεγ.Κρανοβούνιο Κτίριο Πολιτιστικού Κέντρου Μεγ. Κρανοβουνίου 1
53 53ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Μεσοχώρι) Κτίριο Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου Μεσοχωρίου 6
54 54ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Παραδημή) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Παραδημής 0
55 55ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Ήφαιστος) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ηφαίστου 0
56 56ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Ήφαιστος) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ηφαίστου 0
57 57ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Υφαντές) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Υφαντών 3
58 58ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο ΚΑΠΗ - Φιλίππου 2-4 1
59 59ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο ΚΑΠΗ - Φιλίππου 2-4 0
60 60ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 1ου Δημοτικού Σχολείου - Πλ. Αρχιεπ. Χρυσάνθου 1
61 61o ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 1ου Δημοτικού Σχολείου - Πλ. Αρχιεπ. Χρυσάνθου 0
62 62ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 1ου Δημοτικού Σχολείου - Πλ. Αρχιεπ. Χρυσάνθου 0
63 63ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 6ο Δημοτικού Σχολείου - Μεσολογγίου 5 0
64 64ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 6ο Δημοτικού Σχολείου - Μεσολογγίου 5 2
65 65ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 6ο Δημοτικού Σχολείου - Μεσολογγίου 5 0
66 66ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 6ου Νηπιαγωγείου - Μεσολογγίου 5 3
67 67ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 4ου Γυμνασίου- Ολύμπου τέρμα 4
68 68ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 4ου Γυμνασίου- Ολύμπου τέρμα 4
69 69ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 4ου Γυμνασίου- Ολύμπου τέρμα 1
70 70ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο Μειονοτικού Λύκειού - Ευμόλπου 1 0
71 71ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο Μειονοτικού Λύκειού - Ευμόλπου 1 2
72 72ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο Μειονοτικού Λύκειού - Ευμόλπου 1 2
73 73ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 2ου Λυκείου - Γρατιανουπόλεως όπισθεν ΔΕΒ 0
74 74ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 2ου Λυκείου - Γρατιανουπόλεως όπισθεν ΔΕΒ 0
75 75ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο Μειονοτικού Σχολείου Οσμανιέ - Μ.Αλεξάνδρου 17 2
76 76ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου-Φιλιππουπόλεως 30 1
77 77ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου-Φιλιππουπόλεως 30 0
78 78ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου-Φιλιππουπόλεως 30 0
79 79ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μάνσταλνη - Μίνωος 19 1
80 80ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 13ου Δημοτικού Σχολείου - Φιλ. Εταιρείας 63 6
81 81ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 2ου Δημοτικού Σχολείου - Θέμιδος 4 1
82 82ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 2ου Δημοτικού Σχολείου - Θέμιδος 4 0
83 83ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 2ου Γυμνασίου - Γιάννη Ρίτσου 0
84 84ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 2ου Γυμνασίου - Γιάννη Ρίτσου 0
85 85ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 5ου Δημοτικού Σχολείου- Τέρμα Θάσου 1
86 86ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 5ου Δημοτικού Σχολείου- Τέρμα Θάσου 0
87 87ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 5ου Δημοτικού Σχολείου- Τέρμα Θάσου 1
88 88ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 9ου Δημοτικού Σχολείου - Ι. Καραβέλα 0
89 89ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 9ου Δημοτικού Σχολείου - Ι. Καραβέλα 3
90 90ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο Δημαρχιακού Μέγαρου - Πλ. Βιζυηνού 1 1
91 91ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο Δημαρχιακού Μέγαρου - Πλ. Βιζυηνού 1 0
92 92ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου - Π. Μαυρομιχάλη 1
93 93ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου - Π. Μαυρομιχάλη 1
94 94ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 3ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου - Αντιγόνου 19 1
95 95ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 3ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου - Αντιγόνου 19 1
96 96ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Θρυλόριο) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Θρυλορίου 1
97 97ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Θρυλορίου) Κτίριο Νηπιαγωγείου Θρυλορίου 1
98 98ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Ροδίτης) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ροδίτη 0
99 99ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Ροδίτης) Κτίριο Νηπιαγωγείου Ροδίτη 0
100 100ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κάλχας) Κτίριο 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κάλχαντος 0
101 101ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κάλχας) Κτίριο 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κάλχαντος 0
102 102ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κάλχας) Κτίριο 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κάλχαντος 0
103 103ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κάλχας) Κτίριο 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κάλχαντος 0
104 104ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Καρυδιά) Κτίριο πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Καρυδιάς 0
105 105ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Πάνδροσος) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Πανδρόσου 0
106 106ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Πάνδροσος) Κτίριο Αγροτικού Ιατρείου Πανδρόσου 1
107 107ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Γρατινή) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Γρατινής 3
108 108ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κηκίδιο) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κηκιδίου 0
109 109ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κόσμιο) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Κοσμίου 1
110 110ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κόσμιο) Κτίριο Νηπιαγωγείου Κοσμίου 0
111 111ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Στυλάριο) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Στυλαρίου 0
112 112ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Ξυλαγανή) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ξυλαγανής 0
113 113ο MAΡΩΝΕΙΑΣ (Ξυλαγανή) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ξυλαγανής 2
114 114ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Ξυλαγανή) Κτίριο Γυμνασίου Ξυλαγανής 1
115 115ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Ξυλαγανή) Κτίριο Γυμνασίου Ξυλαγανής 1
116 116ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Αμάραντα) Κτίριο Κοινοτικού Καταστήματος Αμαράντων 0
117 117ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Βάκος) Κτίριο 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Βάκου 0
118 118ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Ίσαλος) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ισάλου 0
119 119ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Καλλιθέα) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας 0
120 120ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Πάμφορο) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Παμφόρου 2
121 121ο ΜΑΡΩΝΕΙΑ (Ίμερος) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ιμέρου 0
122 122ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Μαρώνεια) Κτίριο Νηπιαγωγείου Μαρώνειας 1
123 123ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Μαρώνεια) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Μαρώνειας 1
124 124ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Ασκητές) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ασκητών 0
125 125ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Μίρανα) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μιράνων 0
126 126ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Βέννα) Κτίριο 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Βέννας 0
127 127ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Σαλμώνη) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Σαλμώνης 0
128 128ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ( Ν. Πέτρα) Κτίριο Πολιτιστικού Κέντρου Νέας Πέτρας 0
129 129ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Προσκυνητές) Κτίριο Μ.Σ. Αγροτικής Νεολαίας Προσκυνητών 0
130 130ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Προσκυνητές) Κτίριο Μ.Σ. Αγροτικής Νεολαίας Προσκυνητών 2
131 131ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Ν. Σιδ Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Νέου Σιδηροχωρίου 1
132 132ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ( Ν. Σι Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Νέου Σιδηροχωρίου 0
133 133ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Αγιοι Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Αγίων Θεοδώρων 0
134 134ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Αγιοι Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Αγίων Θεοδώρων 0
135 135ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ( Νέα Α Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Νέας Αδριανής 0
136 136ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ( Καλαμό Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Καλαμοκάστρου 0
137 137ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Μεγ.Δο Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Μεγάλου Δουκάτου 0
138 138ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Παγούρ Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Παγουρίων 0
139 139ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Παγούρ Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Παγουρίων 1
140 140ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Σαπών 2
141 141ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Σαπών 0
142 142ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Κτίριο Γυμνασίου Σαπών 0
143 143ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Κτίριο Γυμνασίου Σαπών 0
144 144ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Κτίριο Λυκείου Σαπών 1
145 145ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Κτίριο Λυκείου Σαπών 1
146 146ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Σαπών 0
147 147ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Κτίριο Γυμνασίου Σαπών 0
148 148ο ΣΑΠΩΝ (Αρσάκειο) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Αρσακείου 0
149 149ο ΣΑΠΩΝ (Αρσάκειο) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Αρσακείου 0
150 150o ΣΑΠΩΝ (Βέλκιο) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Βελκίου 0
151 151ο ΣΑΠΩΝ (Πρωτάτο) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Πρωτάτου 1
152 152ο ΣΑΠΩΝ (Χαμηλό) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Χαμηλού 0
153 153ο ΣΑΠΩΝ (Κρωβύλη) Κτίριο πρώην Κοινοτικού Κατάστηματος Κρωβύλης 0
154 154ο ΣΑΠΩΝ (Κρωβύλη) Κτίριο Πολιτιστικού Συλλόγου Κρωβύλης 1
155 155ο ΣΑΠΩΝ (Λοφάριο) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Λοφαρίου 0
156 156ο ΣΑΠΩΝ (Λοφάριο) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Λοφαρίου 0
157 157ο ΣΑΠΩΝ (Στρύμη) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Στρύμης 2
158 158ο ΣΑΠΩΝ (Διώνη) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Διώνης 0
159 159ο ΣΑΠΩΝ (Αμφια) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Αμφίων 0
160 160ο ΣΑΠΩΝ (Αρίσβη) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Αρίσβης 0
161 161ο ΣΑΠΩΝ (Αρίσβη) Κτίριο 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Αρίσβης 0
162 162ο ΣΑΠΩΝ (Εβρενος) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Εβρινού 0
163 163ο ΣΑΠΩΝ (Ιάσιο) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ιασίου 2
164 164ο ΣΑΠΩΝ (Ν.Σάντα) Κτήριο Αγροτικού Ιατρείου Νέας Σάντας 0
165 165ο ΣΩΣΤΟΥ(Σώστης) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Σώστου 0
166 166ο ΣΩΣΤΟΥ(Σώστης) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Σώστου 0
167 167ο ΣΩΣΤΟΥ (Ληνός) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ληνού 0
168 168ο ΣΩΣΤΟΥ (Ασώματοι) Κτίριο 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ασωμάτων 2
169 169ο ΣΩΣΤΟΥ (Ασώματοι) Κτίριο 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ασωμάτων 0
170 170ο ΣΩΣΤΟΥ (Αγίασμα) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Δημοτικού Σχολείου Αγιάσματος 0
171 171ο ΣΩΣΤΟΥ (Δύμη) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Δύμης 0
172 172ο ΣΩΣΤΟΥ (Θάμνα) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Θαμνών 0
173 173ο ΣΩΣΤΟΥ (Ρίζωμα) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ριζώματος 1
174 174ο ΣΩΣΤΟΥ (Πολύανθος) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Πολυάνθου 1
175 175ο ΣΩΣΤΟΥ (Πολύανθος) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Πολυάνθου 0
176 176ο ΣΩΣΤΟΥ (Πολύανθος) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Πολυάνθου 0
177 177οΣΩΣΤΟΥ (Μέγα Πιστό) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μεγάλου Πιστού 0
178 178ο ΣΩΣΤΟΥ (Μέγα Πιστό) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μεγαλου Πιστού 0
179 179ο ΣΩΣΤΟΥ (Μίσχος) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μίσχου 0
180 180ο ΣΩΣΤΟΥ (Μίσχος) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μίσχου 0
181 181ο ΦΙΛΥΡΑΣ Κτίριο 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Φιλύρας 0
182 182ο ΦΙΛΥΡΑΣ Κτίριο 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Φιλύρας 0
183 183ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Αγρα) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Αγρας 0
184 184ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Δοκός) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Δοκού 0
185 185οΦΙΛΥΡΑΣ (Δοκός) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Δοκού 0
186 186ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Νέο Καλλυντήριο Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Νέου Καλλυντηρίου 0
187 187ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Νέο Καλλυντήριο) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Νέου Καλλυντηρίου 0
188 188ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Αρατος) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Αράτου 0
189 189ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Αρατος) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Αράτου 0
190 190ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Αρατος ) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Αράτου 0
191 191ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Αρχοντικά) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Αρχοντικών 0
192 192ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Βραγιά) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Βραγιάς 0
193 193ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Εσοχή) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Εσοχής 0
194 194ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Λαμπρό) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Λαμπρού 0
195 195ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Ομηρικό) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ομηρικού 0
196 196ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Πάσσος) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Πάσσου 0
197 197ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Πάσσος) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Πάσσου 0
198 198ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Ραγάδα) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ραγάδας 0
199 199ο ΑΜΑΞΑΔΩΝ (Αμαξάδες) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Αμαξάδων 0
200 200ο ΑΜΑΞΑΔΩΝ (Αμαξάδες) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Αμαξάδων 1
201 201ο ΑΜΑΞΑΔΩΝ (Αμαξάδες) Κτίριο Νηπιαγωγείου Αμαξάδων 0
202 202ο ΚΕΧΡΟΥ (Κέχρος) Κτίριο Αγροτικού Ιατρείου Κέχρου 0
203 203ο ΚΕΧΡΟΥ (Κέχρος) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κέχρου 0
204 204ο ΚΕΧΡΟΥ (Μικρός Κέχρος) Κτίριο 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μικρού Κέχρου 0
205 205ο ΚΕΧΡΟΥ (Χαράδρα) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Χαράδρας 0
206 206ο ΚΕΧΡΟΥ (Χλόη) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Χλόης 0
207 207ο ΟΡΓΑΝΗΣ (Οργάνη) Κτίριο Γυμνασίου Οργάνης 0
208 208ο ΟΡΓΑΝΗΣ (Οργάνη) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Οργάνης 0
209 209ο ΟΡΓΑΝΗΣ (Ανω Βυρσίνη) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ανω Βυρσίνης 0
210 210ο ΟΡΓΑΝΗΣ (Κάρδαμος) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Καρδάμου 1
211 211ο ΟΡΓΑΝΗΣ (Κάτω Βυρσίνη) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κάτω Βυρσίνης 0
212 212ο ΟΡΓΑΝΗΣ (Κύμη) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κύμης 0
213 213ο ΟΡΓΑΝΗΣ (Μυρτίσκη) Κτίριο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μυρτίσκης 0
214 214ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΜΟΤΗ Δικαστικές Φυλακές Κομοτηνής - Τέρμα Σισμάνογλου 1
215 ΑΜΙΓΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ (09 4
216 ΑΜΙΓΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤ cal 2
217 ΜΙΚΤΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0
218 ΜΙΚΤΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0
219 ΜΙΚΤΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 0