Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

������ ������������ ()

ΑΑΣυνδιασμοί Ψήφοι
1 Χούσε Μουσταφά Ισμαήλ του Χαλήλ 440
2 Μπεκήρογλου Αδέμ του Αμέτ 364
3 Χουσεϊν Σαλήμ του Ρεσήτ 351
4 Ισμαήλ Αμέτ του Χασάν 340
5 Χιουμέτ Αμέτ Σαλή του Μπαϊράμ 291
6 Ιμπράμ Ρεϊχάν του Μουσταφά 272
7 Μπιλάλ Μουσταφά Γιοκτσέλ του Ισμαήλ 257
8 Αμέτ Μεμέτ του Αμέτ 239
9 Σιαμπάν Νασμή του Χασάν 170
10 Αμέτ Μεμέτ του Σαδίκ 169
11 Σαλή Ογλού Μεμέτ του Σαλή 160
12 Ισμαήλ Φεβζή του Μουσταφά 158
13 Εμίν Σαμπρή του Ισμαήλ 154
14 Μουσταφά Χουσεϊν του Χασήμ 152
15 Εμίρ Γιουσούφ Ρεμζή του Χουσεϊν 54
16 Χιουμέτ Αμέτ Χανιφέ του Χασάν 23
17 Χασάν Ογλού Χατιέ του Ιμπράμ 12
18 Καπουσούζ Χαλήλ Χουσεϊν του Μεμέτ 6
19 Μπαϊράμ Εμινέ του Ρετζέπ 5
20 Καρά Μπεκήρ Εμινέ του Μεμέτ 4
21 Μολλά Σερήφ Χασάν Μουμινέ του Ομέρ 4
22 Αμέτ Νουριέ του Χασάν 1
ΣΥΝΟΛΟ 3626