Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

������������������ �������� ������ �������������� ()

ΑΑΣυνδιασμοί Ψήφοι
1 Αχμέτ Σεμπαετίν του Μουσταφά 391
2 Σακήρ Σαδίκ του Ισμαήλ 323
3 Χακή Γκιουνέρ του Χασάν 60
4 Μεμέτ Εμίν του Χασάν 54
5 Δελή Χασάν Τζιχάτ του Σαμπρή 28
6 Ραμαδάν Αμέτ Χασάν του Χασάν 27
7 Σαλή Μουσταφά Ριτβάν του Ιμπράμ 20
8 Καρά Χασάν Χουσεϊν του Αρήφ 17
9 Παλάζ Χασάν του Ισμαήλ 17
10 Χουσεϊν Σεμπαετίν του Μεχμέτ 17
11 Αλή Αγά Μουσταφά Χουσεϊν Φατμέ του Αμέτ 15
12 Ρετζέπ Χουσεϊν Μεμέτ του Αλή 10
13 Ιμπράμ Σενιχά του Μουσταφά 9
14 Χαλήλ Εμινέ του Μεμέτ 9
15 Καπουσούζ Χαλήλ Νεζιχά του Χουσεϊν 7
16 Μεμέτ Σινάν του Χασάν 6
17 Ισμαήλ Αμέτ Ουρκιέ του Μεμέτ 4
18 Χαλήλ Γκιουλσούμ του Ιμπραήμ 4
19 Λατήφ Ναήμ του Ισμαήλ 3
20 Μεμέτ Ισμαήλ του Οσμάν 1
21 Μεμέτ Ογλού Χατιτζέ του Χαλήλ 1
ΣΥΝΟΛΟ 1023