Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

���������������������� ()

ΑΑΣυνδιασμοί Ψήφοι
1 Σερήφ Ιμπραήμ του Μουμίν 1491
2 Σαλή Αδνάν του Φεϊζ 756
3 Μουσταφά Μεμέτ του Μουσταφά 661
4 Δαλή Ισμαήλ Αλή του Μεμέτ 505
5 Μουσταφά Αμέτ του Χασήμ 466
6 Σαλήμ Μουσταφά του Αμέτ 364
7 Χασάν Χασάν του Μεμέτ 345
8 Ισμαήλ Χουσεϊν του Χασάν 303
9 Αλή Τσαούς Χουσεϊν Χασάν του Αμέτ 286
10 Αμέτ Ογλού Φεϊμ του Αμέτ 266
11 Χαλήλ Σαμπρή του Χαλήλ 252
12 Σεμερτζή Χασάν Χουσεϊν του Ισμαήλ 244
13 Νιαζή Νιαζή του Χασάν 239
14 Μεχμέτ Χουσεϊν του Χασάν 219
15 Μουλταζά Αϊσέ του Χουσεϊν 201
16 Χατζή Αρήφ Αλή Τζαϊτ του Γιουσούφ 182
17 Μεμέτ Ογλού Νετζιχά του Μεμέτ 49
18 Ρεσήτ Ουρκιέ του Μουσταφά 42
19 Οσμάν Μουσταφά Νεζάτ του Χακκή 30
20 Χατζή Μεμέτ Ναζμιέ του Χασάν 17
21 Σαδίκ Ογλού Φεϊμέ του Σιαμπάν 13
22 Κωνσταντίνου Καλλιόπη του Νικολάου 5
ΣΥΝΟΛΟ 6936