Αναλυτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ανα τμήμα

ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ()
Υποψήφιος : Μολλά Σερήφ Χασάν Μουμινέ του Ομέρ

Α.Τ.Τμήμα Χώρος Ψήφοι
1 216ο ΦΙΛΥΡΑΣ(?γρα) Μουσουλμανικό Σχολείο ?γρας 0
2 217οΦΙΛΥΡΑΣ(?νω Δροσίνη) Μουσουλμανικό Σχολείο ?νω Δροσινής 0
3 218ο ΦΙΛΥΡΑΣ(?ρατος) Δημοτικό Σχολείο Αράτου 0
4 219ο ΦΙΛΥΡΑΣ(?ρατος) Μουσουλμανικό Σχολείο Αράτου(αρ.αίθ 0
5 220ο ΦΙΛΥΡΑΣ(?ρατος) Μουσουλμανικό Σχολείο Αράτου(δεξ.αί) 0
6 221ο ΦΙΛΥΡΑΣ(?ρδεια) Μουσουλμανικό Σχολείο ?ρδειας 0
7 222ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Αρχοντικά) Μουσουλμανικό Σχολείο Αρχοντικών 0
8 223ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Βραγιά) Μουσουλμανικό Σχολείο Βραγιάς 0
9 224ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Δοκός) Μουσουλμανικό Σχολείο Δοκού(αρ.αίθ) 0
10 225ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Δοκός) Μουσουλμανικό Σχολείο Δοκού(δεξ.αίθ) 0
11 226ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Δροσιά) Μουσουλμανικό Σχολείο Δροσιάς 0
12 227ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Δρύμη) Μουσουλμανικό Σχολείο Δρύμης 0
13 228ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Εσοχή) Μουσουλμανικό Σχολείο Εσοχής 0
14 229ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Κάτω Δροσίνη) Μουσουλμανικό Σχολείο Κάτω Δροσίνησ 0
15 230ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Λαμπρό) Μουσουλμανικό Σχολείο Λαμπρού 2
16 231ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Νεύρα) Μουσουλμανικό Σχολείο Νεύρων 1
17 232ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Νέο Καλλυντήριο) Μουσουλμανικό Σχολείο Νέου Καλλυντηρ 0
18 233ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Ομηρικό) Μουσουλμανικό Σχολείο Ομηρικού 0
19 234ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Πάτερμα) Μουσουλμανικό Σχολείο Πατέρμων 0
20 235ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Πάσσος) Μουσουλμανικό Σχολείο Πάσσου(αρ.αίθ) 0
21 236ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Πάσσος) Μουσουλμανικό Σχολείο Πάσσου(δεξ,αί) 0
22 237ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Ραγάδα) 1ο Μουσουλμανικό Σχολείο Ραγάδας 0
23 238ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Σκιάδα) Μουσουλμανικό Σχολείο Σκιάδας 0
24 239ο ΦΙΛΥΡΑΣ 1ο Μουσουλμανικό Σχολείο Φιλύρας 0
25 240ο ΦΙΛΥΡΑΣ 2ο Μουσουλμανικό Σχολείο Φιλύρας 1
ΣΥΝΟΛΟ 4