Αναλυτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ανα τμήμα

ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ()
Υποψήφιος : Χούσε Μουσταφά Ισμαήλ του Χαλήλ

Α.Τ.Τμήμα Χώρος Ψήφοι
1 216ο ΦΙΛΥΡΑΣ(?γρα) Μουσουλμανικό Σχολείο ?γρας 0
2 217οΦΙΛΥΡΑΣ(?νω Δροσίνη) Μουσουλμανικό Σχολείο ?νω Δροσινής 10
3 218ο ΦΙΛΥΡΑΣ(?ρατος) Δημοτικό Σχολείο Αράτου 3
4 219ο ΦΙΛΥΡΑΣ(?ρατος) Μουσουλμανικό Σχολείο Αράτου(αρ.αίθ 0
5 220ο ΦΙΛΥΡΑΣ(?ρατος) Μουσουλμανικό Σχολείο Αράτου(δεξ.αί) 3
6 221ο ΦΙΛΥΡΑΣ(?ρδεια) Μουσουλμανικό Σχολείο ?ρδειας 16
7 222ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Αρχοντικά) Μουσουλμανικό Σχολείο Αρχοντικών 18
8 223ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Βραγιά) Μουσουλμανικό Σχολείο Βραγιάς 0
9 224ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Δοκός) Μουσουλμανικό Σχολείο Δοκού(αρ.αίθ) 3
10 225ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Δοκός) Μουσουλμανικό Σχολείο Δοκού(δεξ.αίθ) 0
11 226ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Δροσιά) Μουσουλμανικό Σχολείο Δροσιάς 9
12 227ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Δρύμη) Μουσουλμανικό Σχολείο Δρύμης 1
13 228ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Εσοχή) Μουσουλμανικό Σχολείο Εσοχής 120
14 229ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Κάτω Δροσίνη) Μουσουλμανικό Σχολείο Κάτω Δροσίνησ 0
15 230ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Λαμπρό) Μουσουλμανικό Σχολείο Λαμπρού 6
16 231ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Νεύρα) Μουσουλμανικό Σχολείο Νεύρων 6
17 232ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Νέο Καλλυντήριο) Μουσουλμανικό Σχολείο Νέου Καλλυντηρ 3
18 233ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Ομηρικό) Μουσουλμανικό Σχολείο Ομηρικού 17
19 234ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Πάτερμα) Μουσουλμανικό Σχολείο Πατέρμων 40
20 235ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Πάσσος) Μουσουλμανικό Σχολείο Πάσσου(αρ.αίθ) 1
21 236ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Πάσσος) Μουσουλμανικό Σχολείο Πάσσου(δεξ,αί) 0
22 237ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Ραγάδα) 1ο Μουσουλμανικό Σχολείο Ραγάδας 146
23 238ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Σκιάδα) Μουσουλμανικό Σχολείο Σκιάδας 20
24 239ο ΦΙΛΥΡΑΣ 1ο Μουσουλμανικό Σχολείο Φιλύρας 7
25 240ο ΦΙΛΥΡΑΣ 2ο Μουσουλμανικό Σχολείο Φιλύρας 11
ΣΥΝΟΛΟ 440