Αναλυτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ανα τμήμα

ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ()
Υποψήφιος : Χουσεϊν Σαλήμ του Ρεσήτ

Α.Τ.Τμήμα Χώρος Ψήφοι
1 216ο ΦΙΛΥΡΑΣ(?γρα) Μουσουλμανικό Σχολείο ?γρας 6
2 217οΦΙΛΥΡΑΣ(?νω Δροσίνη) Μουσουλμανικό Σχολείο ?νω Δροσινής 14
3 218ο ΦΙΛΥΡΑΣ(?ρατος) Δημοτικό Σχολείο Αράτου 17
4 219ο ΦΙΛΥΡΑΣ(?ρατος) Μουσουλμανικό Σχολείο Αράτου(αρ.αίθ 21
5 220ο ΦΙΛΥΡΑΣ(?ρατος) Μουσουλμανικό Σχολείο Αράτου(δεξ.αί) 13
6 221ο ΦΙΛΥΡΑΣ(?ρδεια) Μουσουλμανικό Σχολείο ?ρδειας 14
7 222ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Αρχοντικά) Μουσουλμανικό Σχολείο Αρχοντικών 0
8 223ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Βραγιά) Μουσουλμανικό Σχολείο Βραγιάς 137
9 224ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Δοκός) Μουσουλμανικό Σχολείο Δοκού(αρ.αίθ) 0
10 225ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Δοκός) Μουσουλμανικό Σχολείο Δοκού(δεξ.αίθ) 0
11 226ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Δροσιά) Μουσουλμανικό Σχολείο Δροσιάς 0
12 227ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Δρύμη) Μουσουλμανικό Σχολείο Δρύμης 1
13 228ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Εσοχή) Μουσουλμανικό Σχολείο Εσοχής 9
14 229ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Κάτω Δροσίνη) Μουσουλμανικό Σχολείο Κάτω Δροσίνησ 2
15 230ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Λαμπρό) Μουσουλμανικό Σχολείο Λαμπρού 20
16 231ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Νεύρα) Μουσουλμανικό Σχολείο Νεύρων 3
17 232ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Νέο Καλλυντήριο) Μουσουλμανικό Σχολείο Νέου Καλλυντηρ 11
18 233ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Ομηρικό) Μουσουλμανικό Σχολείο Ομηρικού 30
19 234ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Πάτερμα) Μουσουλμανικό Σχολείο Πατέρμων 14
20 235ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Πάσσος) Μουσουλμανικό Σχολείο Πάσσου(αρ.αίθ) 1
21 236ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Πάσσος) Μουσουλμανικό Σχολείο Πάσσου(δεξ,αί) 0
22 237ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Ραγάδα) 1ο Μουσουλμανικό Σχολείο Ραγάδας 0
23 238ο ΦΙΛΥΡΑΣ(Σκιάδα) Μουσουλμανικό Σχολείο Σκιάδας 0
24 239ο ΦΙΛΥΡΑΣ 1ο Μουσουλμανικό Σχολείο Φιλύρας 12
25 240ο ΦΙΛΥΡΑΣ 2ο Μουσουλμανικό Σχολείο Φιλύρας 26
ΣΥΝΟΛΟ 351