Αναλυτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ανα τμήμα
ΣΑΔΙΚ ΙΖΕΤ του ΧΑΣΑΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΔΗΚΚΙ

Α.Τ.Τμήμα Χώρος Ψήφοι
1 1ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Αίγειρος) Δημοτικό Σχολείο Αιγείρου 0
2 2ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Αίγειρος) Νηπιαγωγείο Αιγείρου 0
3 3ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Αίγειρος) Πολιτιστικό Κέντρο Αιγείρου 0
4 4ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Μεσσούνη) Δημοτικό Σχολείο Μεσσούνης 0
5 5ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Νέα Καλλίστη) Δημοτικό Σχολείο Νέας Καλλίστης 0
6 6ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Νέα Καλλίστη) Γυμνάσιο Νέας Καλλίστης 0
7 7ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Μελέτη) Μουσουλμανικό Σχολείο Μελέτης 0
8 8ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ(Μέση) Δημοτικό Σχολείο Μέσης 0
9 9ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ(Γλυφάδα) Ιατρείο Γλυφάδας (Πρώην Δημοτικό Σχολείο) 0
10 10ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ(Πόρπη) Αγροτολέσχη Πόρπης 0
11 11ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ(Πόρπη) Δημοτικό Σχολείο Πόρπης 0
12 12ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ(Φανάρι) Δημοτικό Σχολείο Φαναρίου 0
13 13ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Αρριανά) 1ο Μουσουλμανικό Σχολείο Αρριανών 0
14 14ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ(Αρριανά) 2ο Μουσουλμανικό Σχολείο Αρριανών 0
15 15ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Αγιοχώρι) Μουσουλμανικό Σχολείο Αγιοχωρίου 1
16 16ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Κίνυρα) Μουσουλμανικό Σχολείο Κινύρων 0
17 17ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ(Σκάλωμα) Μουσουλμανικό Σχολείο Σκαλώματος 0
18 18ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ(Δειλινά) Μουσουλμανικό Σχολείο Δειλινών 0
19 19ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Λύκειο) 2ο Μουσουλμανικό Σχολείο Λυκείου 0
20 20ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ(Λύκειο) 1ο Μουσουλμανικό Σχολείο Λυκείου 0
21 21ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Μικρό Πιστό) Μουσουλμανικό Σχολείο Μικρού Πιστού 1
22 22ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Μύστακας) Μουσουλμανικό Σχολείο Μύστακα 0
23 23ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Ήπιο) Μουσουλμανικό Σχολείο Ηπίου 0
24 24ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος) Δημοτικό Σχολείο Ιάσμου 0
25 25ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος) Δημοτικό Σχολείο Ιάσμου 0
26 26ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος) Γυμνάσιο Ιάσμου 0
27 27ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος) Γυμνάσιο Ιάσμου 0
28 28ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος) Γυμνάσιο Ιάσμου 0
29 29ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος) Γυμνάσιο Ιάσμου 0
30 30ο ΙΑΣΜΟΥ (Γαλήνη) Μουσουλμανικό Σχολείο Γαλήνης 0
31 31ο ΙΑΣΜΟΥ (Διαλαμπή) Δημοτικό Σχολείο Διαλαμπής 0
32 32ο ΙΑΣΜΟΥ (Διαλαμπή) Δημοτικό Σχολείο Διαλαμπής 0
33 33ο ΙΑΣΜΟΥ (Κοπτερό) Μουσουλμανικό Σχολείο Κοπτερού 0
34 34ο ΙΑΣΜΟΥ(Κοπτερό) Μουσουλμανικό Σχολείο Κοπτερού 0
35 35ο ΙΑΣΜΟΥ (Μωσαϊκό) Μουσουλμανικό Σχολείο Μωσαϊκού 2
36 36ο ΙΑΣΜΟΥ (Σάλπη) Δημοτικό Σχολείο Σάλπης 0
37 37ο ΙΑΣΜΟΥ (Σάλπη) Κτίριο Πρόνοιας ΚΕΦΟ 1
38 38ο ΙΑΣΜΟΥ (Αμβροσία) Μουσουλμανικό Σχολείο Αμβροσίας 0
39 39o ΙΑΣΜΟΥ(Αμβροσία) Δημοτικό Σχολείο Αμβροσίας 0
40 40ο ΙΑΣΜΟΥ (Παλλάδιο) Δημοτικό Σχολείο Παλλαδίου 0
41 41ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 4ο Νηπιαγωγείο (Χαρ.Βαμβακά 30) 1
42 42ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 4ο Δημοτικό Σχολείο (Χαρ.Βαμβακά 30) 0
43 43ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 4ο Δημοτικό Σχολείο (Χαρ.Βαμβακά 30) 0
44 44ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 10ο Δημοτικό Σχολείο (14ης Μαΐου ) 0
45 45ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 10ο Δημοτικό Σχολείο (14ης Μαΐου ) 0
46 46ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 3ο Δημοτικό Σχολείο (Σιδηροχωρίου 3) 0
47 47ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 3ο Δημοτικό Σχολείο (Σιδηροχωρίου 3) 2
48 48ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κτίριο Α΄ Γυμνασίου -Στιλπ.Κυριακίδη 0
49 49ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κτίριο Α΄ Γυμνασίου -Στιλπ.Κυριακίδη 0
50 50ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κτίριο Α΄ Γυμνασίου -Στιλπ.Κυριακίδη 0
51 51ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κτίριο Α΄Γυμνασίου Στιλ.Κυριακίδη 0
52 52ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Μεγ.Κρανοβούνιο Πολιτιστικό Κέντρο Μεγ.Κρανοβουνίου 0
53 53ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(Μεσοχώρι) Καφενείο Γεωρ.Καλαμαρά 0
54 54ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(Παραδημή) Δημοτικό Σχολείο Παραδημής 0
55 55ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(Ήφαιστος) Δημοτικό Σχολείο Ηφαίστου 28
56 56ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(Ήφαιστος) Δημοτικό Σχολείο Ηφαίστου 47
57 57ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(Υφαντές) Δημοτικό Σχολείο Υφαντών 0
58 58ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(Κομοτηνή) Κτίριο ΚΑΠΗ (Φιλίππου 2-4) 2
59 59ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(Κομοτηνή) Κτίριο ΚΑΠΗ( Φιλίππου 2-4) 1
60 60ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(Κομοτηνή) 1ο Δημοτικό Σχολείο (Σοφούλη 2) 0
61 61o ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1ο Δημοτικό Σχολείο - Σοφούλη 2 0
62 62ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή ) 1ο Δημοτικό Σχολείο- Σοφούλη 2 0
63 63ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 6ο Δημοτικό Σχολείο - Μεσολογγίου 5 4
64 64ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνής ) 6ο Δημοτικό Σχολείο - Μεσολογγίου 5 0
65 65ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 6ο Δημοτικό Σχολείο - Μεσολογγίου 5 0
66 66ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(κομοτηνή) 6ο Νηπιαγωγείο - Μεσολογγίου 5 0
67 67ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 4ο Γυμνάσιο- Ολύμπου τέρμα 1
68 68ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (κομοτηνή) 4ο Γυμνασίου - Ολύμπου τέρμα 1
69 69ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(Κομοτηνή) 4ο Γυμνασίου - Ολύμπου τέρμα 1
70 70ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Μουσουλμανικό Λύκειο - Ευμόλπου 1 0
71 71ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Μουσουλμανικό Λύκειο - Ευμόλπου 1 0
72 72ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(Κομοτηνή) Μουσουλμανικό Λύκειο - Ευμόλπου 1 0
73 73ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(κομοτηνή) 2ο Λύκειο -Γρατιανουπόλεως όπισθεν ΔΕΒ ισόγειο 4
74 74ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 2ο Λύκειο- Γρατιανουπόλεως όπισθεν ΔΕΒ 1ος όροφος 0
75 75ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(Κομοτηνή) Μουσουλμανικό Σχολείο Οσμανιέ - Μ.Αλεξάνδρου 17 0
76 76ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(Κομοτηνή) 2ο Μουσουλμανικό Σχολείο - Φιλιππουπόλεως 30 0
77 77ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(Κομοτηνή) 2ο Μουσουλμανικό Σχολείο - Φιλιππουπόλεως 30 2
78 78ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(Κομοτηνή) Μουσουλμανικό Σχολείο Μάστανλη - Μίνωος 19 0
79 79ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(Κομοτηνή) 13ο Δημοτικό Σχολείο - Φ. Εταιρείας 63 0
80 80ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(Κομοτηνή) 2ο Δημοτικό Σχολείο - Θέμιδος 4 1
81 81ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 2ο Δημοτικό Σχολείο - Θέμιδος 4 0
82 82ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνής ) 2ο Γυμνασίου - Γιάννη Ρίτσου 1
83 83ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή ) 2ο Γυμνασίου - Γιάννη Ρίτσου 0
84 84ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνής) 5ο Δημοτικό Σχολείο- Τέρμα Θάσου 0
85 85ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνής) 5ο Δημοτικό Σχολείο Τέρμα Θάσου 1
86 86ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 5ο Δημοτικό Σχολείο- Τέρμα Θάσου 1
87 87ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 9ο Δημοτικό Σχολείο - Αλεξ.Παπαδιαμάντη-ισόγειο 1
88 88ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνής ) 9ο Δημοτικό Σχολείο- Αλεξ. Παπαδιαμάντη- ισόγειο 0
89 89ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Δημαρχιακό Μέγαρο - Πλ. Βιζυηνού 0
90 90ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Δημαρχιακό Μέγαρο - Πλ. Βιζυηνού 0
91 91ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(Κομοτηνής) 1ο Μουσουλμανικό Σχολείο - Π. Μαυρομιχάλη 0
92 92ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 1ο Μουσουλμανικό Σχολείο - Π. Μαυρομηχάλη 0
93 93ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 3ο Μουσουλμανικό Σχολείο - Αντιγόνου 19 2
94 94ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνής) 3ο Μουσουλανικό Σχολείο - Αντιγόνου 19 0
95 95ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Θρυλόριο) Δημοτικό Σχολείο Θρυλορίου 0
96 96ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Θρυλορίου) Νηπιαγωγείο Θρυλορίου 0
97 97ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Ροδίτης) Δημοτικό Σχολείο Ροδίτη 0
98 98ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Ροδίτης) Νηπιαγωγείο Ροδίτη 0
99 99ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κάλχας) 1ο Μουσουλμανικό Σχολείο Κάλχα 0
100 100 ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ () 1ο Μουσουλμανικό Σχολείο Κάλχα 1
101 101ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κάλχας) 2ο Μουσουλμανικό Σχολείο Κάλχα 0
102 102ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κάλχας) 2ο Μουσουλμανικό Σχολείο Κάλχα 0
103 103ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Καρυδία) Κοινοτικό Κατάστημα Καρυδίας 0
104 104ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Πάνδροσος) Δημοτικό Σχολείο Πανδρόσου 0
105 105ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Πάνδροσος) Αγροτικό Ιατρείο Πανδρόσου 0
106 106ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Γρατινή) Δημοτικό Σχολείο Γρατινής 0
107 106ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κηκίδιο) Μουσουλμανικό Σχολείο Κηκιδίου 0
108 108ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κόσμιο) ΔημοτικόΣχολείο Κοσμίου 0
109 109ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κόσμιο) Νηπιαγωγείο Κοσμίου 0
110 110ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Στυλάριο) Μουσουλμανικό Σχολείο Στυλαρίου 0
111 124ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Μίρανα) Μουσουλμανικό Σχολείο Μιράνων 0
112 111ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Ξυλαγανή) Δημοτικό Σχολείο Ξυλαγανή -Ανω όροφος 0
113 112ο MAΡΩΝΕΙΑΣ (Ξυλαγανή) Δημοτικό Σχολείο Ξυλαγανής 0
114 113ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Ξυλαγανή) Γυμνάσιο Ξυλαγανής -άνω όροφος 0
115 114ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Ξυλαγανή) Γυμνάσιο Ξυλαγανής -ισόγειο 0
116 115ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Αμάραντα) Κοινοτικό Κατάστημα Αμαράντων 0
117 116ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Βάκος) 2ο Μουσουλμανικό Σχολείο Βάκου 0
118 117ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Ίσαλος) Μουσουλμανικό Σχολείο Ισάλου 0
119 118ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Καλλιθέα) Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας 0
120 119ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Πάμφορο) Μουσουλμανικό Σχολείο Παμφόρου 1
121 120ο ΜΑΡΩΝΕΙΑ (Ίμερος) Δημοτικό Σχολείο Ιμέρου 0
122 121ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Μαρώνεια) Νηπιαγωγείο Μαρώνειας 0
123 122ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Μαρώνεια) Δημοτικό Σχολείο Μαρώνειας 0
124 123ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Ασκητές) Δημοτικό Σχολείο Ασκητών 0
125 125ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Βέννα) 1ο Μουσουλμανικό Σχολείο Βέννας 0
126 126ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Σαλμώνη) Μουσουλμανικό Σχολείο Σαλμώνης 0
127 127ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ( Ν. Πέτρα) Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Πέτρας 0
128 128ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Προσκυνητές) Αγροτολέσχη Προσκυνητών 1
129 129ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Προσκυνητές) Δημοτικό Σχολείο Προσκυνητών 0
130 130ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Ν.Σιδη Δημοτικό Σχολείο Νέου Σιδηροχωρίου 0
131 131ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ( Ν. Σι Δημοτικό Σχολείο Ν. Σιδηροχωρίου 0
132 132ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (ʼγιοι Δημοτικό Σχολείο Αγίων Θεοδώρων 0
133 133ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (ʼγιοι Δημοτικό Σχολείο Αγίων Θεοδώρων 0
134 134ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ( Νέα Α Δημοτικό Σχολείο Νέας Αδριανής 1
135 135ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ( Καλαμό Μουσουλμανικό Σχολείο Καλαμοκάστρου 0
136 136ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Μεγάλο Μουσουλμανικό Σχολείο 0
137 137ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Παγούρ Δημοτικό Σχολείο Παγουρίων 8
138 138ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Παγούρ Δημοτικό Σχολείο Παγουρίων 2
139 139ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Δημοτικό Σχολείο Σαπών 0
140 140ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Δημοτικό Σχολείο Σαπών 0
141 141ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Γυμνάσιο Σαπών 0
142 142ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) 3ο Νηπιαγωγείο Σαπών 0
143 143ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Λύκειο Σαπών 0
144 144ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Λύκειο Σαπών 1
145 145ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Δημοτικό Σχολείο Σαπών 4
146 146ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Γυμνάσιο Σαπών 0
147 147ο ΣΑΠΩΝ (Αρσάκειο) Δημοτικό Σχολείο Αρσακείου 0
148 148ο ΣΑΠΩΝ (Αρσάκειο) Μουσουλμανικό Σχολείο Αρσακείου 0
149 149o ΣΑΠΩΝ (Βέλκιο) Μουσουλμανικό Σχολείο Βελκίου 0
150 150ο ΣΑΠΩΝ (Πρωτάτο) Δημοτικό Σχολείο Πρωτάτου 0
151 151ο ΣΑΠΩΝ (Χαμηλό) Δημοτικό Σχολείο Χαμηλού 0
152 152ο ΣΑΠΩΝ (Κρωβύλη) Κοινοτικό Κατάστημα Κρωβύλης 0
153 153ο ΣΑΠΩΝ (Κρωβύλη) Πολιτιστικός Σύλλογος Κρωβύλης 0
154 154ο ΣΑΠΩΝ (Λοφάριο) Δημοτικό Σχολείο Λοφαρίου 0
155 155ο ΣΑΠΩΝ (Λοφάριο) Μουσουλμανικό Σχολείο Λοφαρίου 0
156 156ο ΣΑΠΩΝ (Στρύμη) Δημοτικό Σχολείο Στρύμης 0
157 157ο ΣΑΠΩΝ (Διώνη) Δημοτικό Σχολείο Διώνης 0
158 158ο ΣΑΠΩΝ (ʼμφια) Δημοτικό Σχολείο Αμφίων 0
159 159ο ΣΑΠΩΝ (Αρίσβη) Δημοτικό Σχολείο Αρίσβης 0
160 160ο ΣΑΠΩΝ (Αρίσβη) 1ο Μουσουλμανικό Σχολείο Αρίσβης 0
161 161ο ΣΑΠΩΝ (Εβρινός) Μουσουλμανικό Σχολείο Εβρένου 0
162 162ο ΣΑΠΩΝ (Ιάσιο) Δημοτικό Σχολείο Ιασίου 0
163 163ο ΣΑΠΩΝ (Ν.Σάντα) Δημοτικό Σχολείο Ν.Σάντας 0
164 164ο ΣΩΣΤΟΥ(Σώστης) Δημοτικού Σχολείου Σώστου 0
165 165ο ΣΩΣΤΟΥ(Σώστης) Μουσουλμανικό Σχολείο Σώστου 0
166 166ο ΣΩΣΤΟΥ (Ληνός) Μουσουλμανικό Σχολείο Ληνού 0
167 167ο ΣΩΣΤΟΥ (Ασώματοι) 1ο Μουσουλαμανικό Σχολείο Ασωμάτων 0
168 168ο ΣΩΣΤΟΥ (Ασώματοι) Μουσ/κό Σχολείο Ασωμάτων 0
169 169ο ΣΩΣΤΟΥ (Αγίασμα) Μουσ/κό Σχολείο Αγιάσματος 0
170 170ο ΣΩΣΤΟΥ (Δύμη) Μουσουλμανικό Σχολείο Δύμης 0
171 171ο ΣΩΣΤΟΥ (Θάμνα) Μουσουλμανικό Σχολείο Θάμνων 0
172 172ο ΣΩΣΤΟΥ (Ρίζωμα) Μουσουλμανικό Σχολείο Ριζώματος 0
173 173ο ΣΩΣΤΟΥ (Πολύανθος) Μουσουλμανικό Σχολείο Πολυάνθου 0
174 174ο ΣΩΣΤΟΥ (Πολύανθος) Δημοτικό Σχολείο Πολυάνθου 0
175 175ο ΣΩΣΤΟΥ (Πολύανθος) Μουσουλμανικό Σχολείο Πολυάνθου 0
176 176οΣΩΣΤΟΥ (Μέγα Πιστό) Μουσουλμανικό Σχολείο Μέγα Πιστού 0
177 177ο ΣΩΣΤΟΥ (Μέγα Πιστό) Μουσουλμανικό Σχολείο Μέγα Πιστού 0
178 178ο ΣΩΣΤΟΥ (Μίσχος) Μουσουλμανικό Σχολείο Μίσχου 1
179 179ο ΣΩΣΤΟΥ (Μίσχος) Μουσουλμανικό Σχολείο Μίσχου 0
180 180ο ΦΙΛΥΡΑΣ 1ο Μουσουλμανικό Σχολείο Φιλύρας 0
181 181ο ΦΙΛΥΡΑΣ 2ο Μουσουλμανικό Σχολείο Φιλύρας 0
182 182ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Αγρα) Μουσουλμανικό Σχολείο ʼγρας 0
183 183ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Δοκός) Μουσουλμανικό Σχολείο Δοκού 0
184 184οΦΙΛΥΡΑΣ (Δοκός) Μουσουλμανικό Σχολείο Δοκού 0
185 185ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Νέο Καλλυντήριο Δημοτικό Σχολείο Νέου Καλλυντηρίου 0
186 186ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Νέο Καλλυντήριο) Μουσουλμανικό Σχολείο Νέου Καλλυντηρίου 1
187 187ο ΦΙΛΥΡΑΣ (ʼρατος) Δημοτικό Σχολείο Αράτου 1
188 188ο ΦΙΛΥΡΑΣ (ʼρατος) Μουσουλμανικό Σχολείο Αράτου 1
189 189ο ΦΙΛΥΡΑΣ (ʼρατος ) Μουσουλμανικό Σχολείο Αράτου - Δεξιά Αίθουσα 1
190 190ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Αρχοντικά) Μουσουλμανικό Σχολείο Αρχοντικών 0
191 191ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Βραγιά) Μουσουλμανικό Σχολείο Βραγιάς 2
192 192ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Εσοχή) Μουσουλμανικό Σχολείο Εσοχής 1
193 193ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Λαμπρό) Μουσουλμανικό Σχολείο Λαμπρού 1
194 194ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Ομηρικό) Μουσουλμανικό Σχολείο Ομηρικού 0
195 195ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Πάσσος) Μουσουλμανικό Σχολείο Πάσσου - (Αριστερή αίθουσα) 0
196 196ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Πάσσος) Μουσουλμανικό Σχολείο Πάσσου - (Δεξιά αίθουσα) 0
197 197ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Ραγάδα) Μουσουλμανικό Σχολείο Ραγάδας 0
198 198ο ΑΜΑΞΑΔΩΝ (Αμαξάδες) Δημοτικό Σχολείο Αμαξάδων 0
199 199ο ΑΜΑΞΑΔΩΝ (Αμαξάδες) Μουσουλμανικό Σχολείο Αμαξάδων 0
200 200ο ΑΜΑΞΑΔΩΝ (Αμαξάδες) Νηπιαγωγείο Αμαξάδων 0
201 201ο ΚΕΧΡΟΥ (Κέχρος) Αγροτικό Ιατρείο Κέχρου 0
202 202ο ΚΕΧΡΟΥ (Κέχρος) Μουσουλμανικό Σχολείο Κέχρου 1
203 203ο ΚΕΧΡΟΥ (Μικρός Κέχρος) 1ο Μουσουλμανικό Σχολείο Μικρού Κέχρου 0
204 204ο ΚΕΧΡΟΥ (Χαράδρα) Μουσουλμανικό Σχολείο Χαράδρας 0
205 205ο ΚΕΧΡΟΥ (Χλόη) Μουσουλμανικό Σχολείο Χλόης 0
206 206ο ΟΡΓΑΝΗΣ (Οργάνη) Γυμνάσιο Οργάνης 0
207 207ο ΟΡΓΑΝΗΣ (Οργάνη) Μουσουλμανικό Σχολείο Οργάνης 1
208 208ο ΟΡΓΑΝΗΣ (ʼνω Βυρσίνη) Μουσουλμανικό Σχολείο ʼνω Βυρσίνης 1
209 209ο ΟΡΓΑΝΗΣ (Κάρδαμος) Μουσουλμανικό Σχολείο Καρδάμου 0
210 210ο ΟΡΓΑΝΗΣ (Κάτω Βυρσίνη) Μουσουλμανικό Σχολείο Κάτω Βυρσίνης 0
211 211ο ΟΡΓΑΝΗΣ (Κύμη) Μουσουλμανικό Σχολείο Κύμης 0
212 212ο ΟΡΓΑΝΗΣ (Μυρτίσκη) Μουσουλμανικό Σχολείο Μυρτίσκης 0
213 213ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΜΟΤΗ Δικαστικές Φυλακές Κομοτηνής - Τέρμα Σισμάνογλου 0
214 ΑΜΙΓΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ (15 6ο Λύκειο (Σωκράτους 218-22, Λυσικράτους, Ηρακλέους, δίπλα σ 0
215 ΑΜΙΓΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤ 0
216 ΜΙΚΤΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0
217 ΜΙΚΤΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 0
218 ΜΙΚΤΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 0
219 ΜΙΚΤΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0