Αναλυτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ανα τμήμα

ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
Υποψήφιος : ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ

Α.Τ.Τμήμα Χώρος Ψήφοι
1 24ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος) Δημοτικό Σχολείο Ιάσμου 0
2 25ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος) Δημοτικό Σχολείο Ιάσμου 0
3 26ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος) Γυμνάσιο Ιάσμου 0
4 27ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος) Γυμνάσιο Ιάσμου 0
5 28ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος) Γυμνάσιο Ιάσμου 0
6 29ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος) Γυμνάσιο Ιάσμου 0
7 30ο ΙΑΣΜΟΥ (Γαλήνη) Μουσουλμανικό Σχολείο Γαλήνης 0
8 31ο ΙΑΣΜΟΥ (Διαλαμπή) Δημοτικό Σχολείο Διαλαμπής 0
9 32ο ΙΑΣΜΟΥ (Διαλαμπή) Δημοτικό Σχολείο Διαλαμπής 0
10 33ο ΙΑΣΜΟΥ (Κοπτερό) Μουσουλμανικό Σχολείο Κοπτερού 0
11 34ο ΙΑΣΜΟΥ(Κοπτερό) Μουσουλμανικό Σχολείο Κοπτερού 0
12 35ο ΙΑΣΜΟΥ (Μωσαϊκό) Μουσουλμανικό Σχολείο Μωσαϊκού 0
13 36ο ΙΑΣΜΟΥ (Σάλπη) Δημοτικό Σχολείο Σάλπης 0
14 37ο ΙΑΣΜΟΥ (Σάλπη) Κτίριο Πρόνοιας ΚΕΦΟ 0
15 38ο ΙΑΣΜΟΥ (Αμβροσία) Μουσουλμανικό Σχολείο Αμβροσίας 1
16 39o ΙΑΣΜΟΥ(Αμβροσία) Δημοτικό Σχολείο Αμβροσίας 0
17 40ο ΙΑΣΜΟΥ (Παλλάδιο) Δημοτικό Σχολείο Παλλαδίου 0
ΣΥΝΟΛΟ 1