Αναλυτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ανα τμήμα

ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
Υποψήφιος : ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ

Α.Τ.Τμήμα Χώρος Ψήφοι
1 139ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Δημοτικό Σχολείο Σαπών 0
2 140ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Δημοτικό Σχολείο Σαπών 0
3 141ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Γυμνάσιο Σαπών 0
4 142ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) 3ο Νηπιαγωγείο Σαπών 0
5 143ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Λύκειο Σαπών 0
6 144ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Λύκειο Σαπών 1
7 145ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Δημοτικό Σχολείο Σαπών 0
8 146ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Γυμνάσιο Σαπών 1
9 147ο ΣΑΠΩΝ (Αρσάκειο) Δημοτικό Σχολείο Αρσακείου 0
10 148ο ΣΑΠΩΝ (Αρσάκειο) Μουσουλμανικό Σχολείο Αρσακείου 0
11 149o ΣΑΠΩΝ (Βέλκιο) Μουσουλμανικό Σχολείο Βελκίου 0
12 150ο ΣΑΠΩΝ (Πρωτάτο) Δημοτικό Σχολείο Πρωτάτου 0
13 151ο ΣΑΠΩΝ (Χαμηλό) Δημοτικό Σχολείο Χαμηλού 0
14 152ο ΣΑΠΩΝ (Κρωβύλη) Κοινοτικό Κατάστημα Κρωβύλης 0
15 153ο ΣΑΠΩΝ (Κρωβύλη) Πολιτιστικός Σύλλογος Κρωβύλης 0
16 154ο ΣΑΠΩΝ (Λοφάριο) Δημοτικό Σχολείο Λοφαρίου 0
17 155ο ΣΑΠΩΝ (Λοφάριο) Μουσουλμανικό Σχολείο Λοφαρίου 0
18 156ο ΣΑΠΩΝ (Στρύμη) Δημοτικό Σχολείο Στρύμης 0
19 157ο ΣΑΠΩΝ (Διώνη) Δημοτικό Σχολείο Διώνης 0
20 158ο ΣΑΠΩΝ (ʼμφια) Δημοτικό Σχολείο Αμφίων 0
21 159ο ΣΑΠΩΝ (Αρίσβη) Δημοτικό Σχολείο Αρίσβης 0
22 160ο ΣΑΠΩΝ (Αρίσβη) 1ο Μουσουλμανικό Σχολείο Αρίσβης 0
23 161ο ΣΑΠΩΝ (Εβρινός) Μουσουλμανικό Σχολείο Εβρένου 0
24 162ο ΣΑΠΩΝ (Ιάσιο) Δημοτικό Σχολείο Ιασίου 0
25 163ο ΣΑΠΩΝ (Ν.Σάντα) Δημοτικό Σχολείο Ν.Σάντας 0
ΣΥΝΟΛΟ 2