Αναλυτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ανα τμήμα

ΟΑΚΚΕ - Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ
Υποψήφιος : ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Α.Τ.Τμήμα Χώρος Ψήφοι
1 180ο ΦΙΛΥΡΑΣ 1ο Μουσουλμανικό Σχολείο Φιλύρας 0
2 181ο ΦΙΛΥΡΑΣ 2ο Μουσουλμανικό Σχολείο Φιλύρας 0
3 182ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Αγρα) Μουσουλμανικό Σχολείο ʼγρας 0
4 183ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Δοκός) Μουσουλμανικό Σχολείο Δοκού 0
5 184οΦΙΛΥΡΑΣ (Δοκός) Μουσουλμανικό Σχολείο Δοκού 0
6 185ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Νέο Καλλυντήριο Δημοτικό Σχολείο Νέου Καλλυντηρίου 0
7 186ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Νέο Καλλυντήριο) Μουσουλμανικό Σχολείο Νέου Καλλυντηρίου 0
8 187ο ΦΙΛΥΡΑΣ (ʼρατος) Δημοτικό Σχολείο Αράτου 0
9 188ο ΦΙΛΥΡΑΣ (ʼρατος) Μουσουλμανικό Σχολείο Αράτου 0
10 189ο ΦΙΛΥΡΑΣ (ʼρατος ) Μουσουλμανικό Σχολείο Αράτου - Δεξιά Αίθουσα 0
11 190ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Αρχοντικά) Μουσουλμανικό Σχολείο Αρχοντικών 0
12 191ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Βραγιά) Μουσουλμανικό Σχολείο Βραγιάς 0
13 192ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Εσοχή) Μουσουλμανικό Σχολείο Εσοχής 0
14 193ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Λαμπρό) Μουσουλμανικό Σχολείο Λαμπρού 0
15 194ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Ομηρικό) Μουσουλμανικό Σχολείο Ομηρικού 0
16 195ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Πάσσος) Μουσουλμανικό Σχολείο Πάσσου - (Αριστερή αίθουσα) 0
17 196ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Πάσσος) Μουσουλμανικό Σχολείο Πάσσου - (Δεξιά αίθουσα) 0
18 197ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Ραγάδα) Μουσουλμανικό Σχολείο Ραγάδας 0
ΣΥΝΟΛΟ 0