Α.Τ.Τμήμα Χώρος ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣΚΟΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό)ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝφιλελεύθερη συμμαχίαΕΝΩΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
1 1ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Αίγειρος) Κτίριο πρ. Κοινότητας Αιγείρου 162 200 6 4 21 0 1 1 0 0 1 0 0 0 4 1
2 2ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Αίγειρος) Κτίριο Αγροτ. Ιατρείου Αιγείρου 199 158 11 4 11 0 1 0 1 1 1 0 0 0 4 6
3 3ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Αίγειρος) Κτίριο Πολιτιστικού Κέντρου Αιγείρου 167 163 11 10 7 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 1
4 4ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Μεσσούνη) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Μεσσούνης 202 101 2 7 7 1 0 0 0 0 2 0 1 0 5 0
5 5ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Νέα Καλλίστη) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Νέας Καλλίστης 96 114 10 10 10 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
6 6ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Νέα Καλλίστη) Κτίριο Δημ. Σχολείου Νέας Καλλίστης (Αιθ. Νηπιαγωγείου) 87 217 16 4 7 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1
7 7ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Μελέτη) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Μελέτης 142 263 6 5 5 1 1 1 1 3 0 0 1 0 0 2
8 8ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Μέση) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Μέσης 124 193 6 7 10 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
9 9ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Γλυφάδα) Κτίριο Ιατρείου Γλυφάδας 115 88 3 1 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10 10ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Πόρπη) Κτίριο Αγροτολέσχης Πόρπης (Βόρεια Είσοδος) 158 116 7 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3
11 11ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Πόρπη) Κτίριο Αγροτολέσχης Πόρπης (Νότια Είσοδος) 122 127 8 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 12ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Φανάρι) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Φαναρίου 155 297 14 32 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
13 13ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Αρριανά) Κτίριο 1ου Μουσουλμανικού Σχολείου Αρριανών 239 169 2 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
14 14ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Αρριανά) Κτίριο 2ου Μουσουλμανικού Σχολείου Αρριανών 246 152 1 5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
15 15ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Αγιοχώρι) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Αγιοχωρίου 310 170 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 16ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Κίνυρα) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Κινύρων 299 172 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 17ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Σκάλωμα) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Σκαλώματος 314 196 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
18 18ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Δειλινά) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Δειλινών 150 119 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
19 19ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Λύκειο) Κτίριο 2ου Μουσουλμανικού Σχολείου Λυκείου 229 119 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Λύκειο) Κτίριο 1ου Μουσουλμανικού Σχολείου Λυκείου 210 115 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
21 21ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Μικρό Πιστό) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Μικρού Πιστού 146 201 3 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 1 0
22 22ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Μύστακας) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Μύστακα 175 166 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 23ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Ήπιο) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Ηπίου 246 164 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 24ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ιάσμου 126 227 11 5 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 1
25 25ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ιάσμου 125 234 26 15 5 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1
26 26ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος) Κτίριο Γυμνασίου Ιάσμου 115 254 21 10 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0
27 27ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος) Κτίριο Γυμνασίου Ιάσμου 148 221 18 5 5 0 0 0 2 2 1 0 2 0 4 3
28 28ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος) Κτίριο Γυμνασίου Ιάσμου 149 219 33 9 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 2 4
29 29ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος) Κτίριο Γυμνασίου Ιάσμου 87 223 10 12 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3
30 30ο ΙΑΣΜΟΥ (Γαλήνη) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Γαλήνης 48 198 2 2 2 0 0 0 2 3 2 1 0 0 0 0
31 31ο ΙΑΣΜΟΥ (Διαλαμπή) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Διαλαμπής 271 58 2 2 7 1 0 0 0 4 0 0 1 0 3 0
32 32ο ΙΑΣΜΟΥ (Διαλαμπή) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Διαλαμπής 210 66 7 1 9 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
33 33ο ΙΑΣΜΟΥ (Κοπτερό) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Κοπτερού 131 157 6 10 1 0 0 0 1 3 0 0 1 1 0 0
34 34ο ΙΑΣΜΟΥ (Κοπτερό) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Κοπτερού 120 145 4 3 2 0 1 1 2 2 1 0 0 1 0 1
35 35ο ΙΑΣΜΟΥ (Μωσαϊκό) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Μωσαϊκού 102 88 1 1 1 0 2 1 1 0 1 3 1 0 0 4
36 36ο ΙΑΣΜΟΥ (Σάλπη) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Σάλπης 169 172 6 10 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
37 37ο ΙΑΣΜΟΥ (Σάλπη) Κτίριο Πρόνοιας ΚΕΦΟ 221 115 5 3 7 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 3
38 38ο ΙΑΣΜΟΥ (Αμβροσία) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Αμβροσίας 190 102 3 2 12 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
39 39o ΙΑΣΜΟΥ (Αμβροσία) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Αμβροσίας 191 106 8 1 7 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0
40 40ο ΙΑΣΜΟΥ (Παλλάδιο) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Παλλαδίου 261 94 3 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
41 41ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 4ου Νηπιαγωγείου - Χαρ.Βαμβακά 30 170 163 28 11 7 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 3
42 42ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 4ου Δημοτικού Σχολείου - Χαρ.Βαμβακά 30 240 152 15 14 18 1 1 0 0 0 0 0 0 1 8 3
43 43ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 4ου Δημοτικού Σχολείου - Χαρ.Βαμβακά 30 208 163 21 19 14 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 6
44 44ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 10ου Δημοτικού Σχολείου - 14ης Μαΐου 195 154 18 11 13 0 1 0 0 0 0 1 0 1 7 3
45 45ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 10ου Δημοτικού Σχολείου - 14ης Μαΐου 197 151 29 21 12 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 6
46 46ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 3ου Δημοτικού Σχολείου - Σιδηροχωρίου 3 183 169 28 20 13 0 1 0 0 1 0 1 1 3 10 1
47 47ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 3ου Δημοτικού Σχολείου - Σιδηροχωρίου 3 153 188 23 19 15 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 3
48 48ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο Α΄ Γυμνασίου - Στιλ. Κυριακίδη 189 163 34 9 14 0 0 0 0 1 0 0 0 1 7 5
49 49ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο Α΄ Γυμνασίου - Στιλ. Κυριακίδη 192 196 34 17 17 1 0 0 0 0 0 1 0 1 11 6
50 50ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο Α΄ Γυμνασίου - Στιλ. Κυριακίδη 218 160 42 15 17 1 0 0 0 1 0 1 1 0 9 8
51 51ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο Α΄ Γυμνασίου - Στιλ. Κυριακίδη 237 190 29 23 16 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6 3
52 52ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Μεγ.Κρανοβούνιο Κτίριο Πολιτιστικού Κέντρου Μεγ. Κρανοβουνίου 238 200 5 1 11 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1
53 53ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Μεσοχώρι) Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωρίου 95 101 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 2
54 54ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Παραδημή) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Παραδημής 346 159 17 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1
55 55ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Ήφαιστος) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ηφαίστου 80 260 14 0 4 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0
56 56ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Ήφαιστος) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ηφαίστου 123 239 19 1 0 0 1 1 0 2 1 0 1 0 1 1
57 57ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Υφαντές) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Υφαντών 142 178 20 1 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0
58 58ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο ΚΑΠΗ - Φιλίππου 2-4 141 236 17 7 9 0 0 3 0 3 0 0 0 0 7 4
59 59ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο ΚΑΠΗ - Φιλίππου 2-4 145 229 15 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3
60 60ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 1ου Δημοτικού Σχολείου - Πλ. Αρχιεπ. Χρυσάνθου 170 189 21 15 10 1 0 0 2 2 0 0 0 0 6 0
61 61o ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 1ου Δημοτικού Σχολείου - Πλ. Αρχιεπ. Χρυσάνθου 204 179 25 6 17 1 0 0 0 0 0 1 1 3 5 6
62 62ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 1ου Δημοτικού Σχολείου - Πλ. Αρχιεπ. Χρυσάνθου 182 199 30 8 9 0 0 1 2 1 0 0 0 1 6 6
63 63ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 6ο Δημοτικού Σχολείου - Μεσολογγίου 5 133 195 3 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
64 64ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 6ο Δημοτικού Σχολείου - Μεσολογγίου 5 180 204 25 9 7 0 1 1 0 6 1 0 0 3 10 2
65 65ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 6ο Δημοτικού Σχολείου - Μεσολογγίου 5 191 241 25 14 9 1 2 0 0 1 1 1 0 1 6 4
66 66ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 6ου Νηπιαγωγείου - Μεσολογγίου 5 242 178 26 9 9 1 0 1 0 2 0 1 1 0 9 4
67 67ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 4ου Γυμνασίου- Ολύμπου τέρμα 187 231 14 8 11 0 0 1 2 5 0 1 1 0 3 1
68 68ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 4ου Γυμνασίου- Ολύμπου τέρμα 104 198 12 8 5 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
69 69ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 4ου Γυμνασίου- Ολύμπου τέρμα 111 202 9 3 10 0 0 1 0 0 1 0 1 1 3 4
70 70ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο Μουσουλμανικού Λύκειού - Ευμόλπου 1 225 214 23 6 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 3
71 71ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο Μουσουλμανικού Λύκειού - Ευμόλπου 1 178 192 12 19 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 3
72 72ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο Μουσουλμανικού Λύκειού - Ευμόλπου 1 169 211 31 11 7 0 0 0 0 3 0 0 0 1 9 0
73 73ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 2ου Λυκείου -Γρατιανουπόλεως όπισθεν ΔΕΒ ισόγειο 173 177 18 12 10 0 0 0 0 0 2 0 2 1 4 2
74 74ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 2ου Λυκείου -Γρατιανουπόλεως όπισθεν ΔΕΒ 1ος όροφος 171 235 26 16 9 1 1 0 1 2 1 0 0 1 3 4
75 75ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Οσμανιέ - Μ.Αλεξάνδρου 17 191 199 34 22 23 0 2 0 1 2 1 1 0 0 6 5
76 76ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 2ου Μουσουλμανικόυ Σχολείου - Φιλιππουπόλεως 30 139 224 19 14 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0
77 77ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 2ου Μουσουλμανικού Σχολείου - Φιλιππουπόλεως 30 174 194 14 5 3 0 1 1 0 1 1 0 0 1 3 1
78 78ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Μάστανλη - Μίνωος 19 117 202 15 9 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2
79 79ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 13ου Δημοτικού Σχολείου - Φ. Εταιρείας 63 153 219 13 15 9 0 2 1 0 2 0 0 1 2 10 3
80 80ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 2ου Δημοτικού Σχολείου - Θέμιδος 4 186 174 14 11 5 0 0 0 1 3 0 0 0 0 7 1
81 81ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 2ου Δημοτικού Σχολείου - Θέμιδος 4 181 227 19 22 16 1 0 0 1 0 1 2 0 0 10 5
82 82ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 2ου Γυμνασίου - Γιάννη Ρίτσου 223 167 17 17 26 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
83 83ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 2ου Γυμνασίου - Γιάννη Ρίτσου 215 182 23 14 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1
84 84ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 5ου Δημοτικού Σχολείου- Τέρμα Θάσου 194 186 24 19 17 2 1 0 1 2 2 0 0 5 7 3
85 85ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 5ου Δημοτικού Σχολείου- Τέρμα Θάσου 241 181 27 20 12 0 0 0 0 2 1 0 0 0 7 1
86 86ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 5ου Δημοτικού Σχολείου- Τέρμα Θάσου 200 199 19 15 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 5
87 87ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 9ου Δημοτικού Σχολείου - Ι. Καραβέλα ισόγειο 153 180 10 8 6 0 0 0 0 5 0 0 0 2 5 2
88 88ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 9ου Δημοτικού Σχολείου - Ι. Καραβέλα -ισόγειο 196 207 20 9 4 0 1 0 1 4 1 0 0 1 8 1
89 89ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο Δημαρχιακού Μέγαρου - Πλ. Βιζυηνού 1 218 185 29 21 9 0 0 0 0 3 0 1 0 0 7 2
90 90ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο Δημαρχιακού Μέγαρου - Πλ. Βιζυηνού 1 183 165 21 20 9 2 1 0 0 1 1 0 0 0 7 7
91 91ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 1ου Μουσουλμανικού Σχολείου - Π. Μαυρομιχάλη 137 234 21 12 12 1 3 0 0 4 0 0 0 3 5 2
92 92ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 1ου Μουσουλμανικού Σχολείου - Π. Μαυρομιχάλη 192 202 17 19 11 1 1 1 1 2 0 1 0 0 1 8
93 93ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 3ου Μουσουλμανικού Σχολείου - Αντιγόνου 19 154 206 13 12 6 0 2 1 2 2 2 0 1 0 5 2
94 94ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) Κτίριο 3ου Μουσουλμανικού Σχολείου - Αντιγόνου 19 150 214 14 20 10 0 0 0 1 1 4 1 0 0 3 0
95 95ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Θρυλόριο) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Θρυλορίου 188 217 38 11 7 1 0 2 0 0 0 0 0 1 4 1
96 96ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Θρυλορίου) Κτίριο Νηπιαγωγείου Θρυλορίου 210 209 23 7 11 1 0 0 0 1 0 0 1 2 6 1
97 97ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Ροδίτης) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ροδίτη 206 136 14 5 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 2
98 98ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Ροδίτης) Κτίριο Νηπιαγωγείου Ροδίτη 155 163 7 3 10 0 0 0 0 1 1 0 1 0 7 3
99 99ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κάλχας) Κτίριο 1ου Μουσουλμανικού Σχολείου Κάλχα 200 181 4 1 3 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0
100 100 ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κάλχας) Κτίριο 1ου Μουσουλμανικού Σχολείου Κάλχα 191 185 3 3 1 0 4 0 1 1 2 0 0 1 0 0
101 101ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κάλχας) Κτίριο 2ου Μουσουλμανικού Σχολείου Κάλχα 194 166 8 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1
102 102ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κάλχας) Κτίριο 2ου Μουσουλμανικού Σχολείου Κάλχα 178 217 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
103 103ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Καρυδιά) Κτίριο Κοινοτικού Καταστήματος Καρυδιάς 115 155 32 12 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1
104 104ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Πάνδροσος) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Πανδρόσου 146 179 11 16 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 4
105 105ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Πάνδροσος) Κτίριο Αγροτικού Ιατρείου Πανδρόσου 156 218 4 7 2 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 2
106 106ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Γρατινή) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Γρατινής 330 174 3 14 12 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2
107 107ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κηκίδιο) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Κηκιδίου 196 154 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
108 108ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κόσμιο) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Κοσμίου 195 192 13 13 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 2
109 109ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κόσμιο) Κτίριο Νηπιαγωγείου Κοσμίου 194 164 17 12 10 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 4
110 110ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Στυλάριο) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Στυλαρίου 211 125 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
111 111ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Ξυλαγανή) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ξυλαγανής -(ʼνω όροφος) 218 185 7 8 9 0 0 1 0 1 2 0 0 0 3 0
112 112ο MAΡΩΝΕΙΑΣ (Ξυλαγανή) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ξυλαγανής -(Κάτω όροφος) 216 165 7 10 10 0 0 1 0 1 0 0 0 1 4 1
113 113ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Ξυλαγανή) Κτίριο Γυμνασίου Ξυλαγανής -(ʼνω όροφος) 202 168 13 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
114 114ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Ξυλαγανή) Κτίριο Γυμνασίου Ξυλαγανής -(Ισόγειο) 199 168 3 12 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
115 115ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Αμάραντα) Κτίριο Κοινοτικού Καταστήματος Αμαράντων 156 329 3 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 116ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Βάκος) Κτίριο 2ου Μουσουλμανικού Σχολείου Βάκου 148 143 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
117 117ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Ίσαλος) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Ισάλου 119 268 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1
118 118ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Καλλιθέα) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας 162 87 4 10 24 0 0 0 1 0 0 0 3 1 3 4
119 119ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Πάμφορο) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Παμφόρου 200 140 13 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
120 120ο ΜΑΡΩΝΕΙΑ (Ίμερος) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ιμέρου 193 189 7 14 15 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 1
121 121ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Μαρώνεια) Κτίριο Νηπιαγωγείου Μαρώνειας 159 101 13 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
122 122ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Μαρώνεια) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Μαρώνειας 113 109 9 4 6 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 1
123 123ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Ασκητές) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ασκητών 91 70 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
124 124ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Μίρανα) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Μιράνων 161 176 3 4 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0
125 125ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Βέννα) Κτίριο 1ου Μουσουλμανικού Σχολείου Βέννας 150 191 4 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
126 126ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Σαλμώνη) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Σαλμώνης 171 146 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 127ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ( Ν. Πέτρα) Κτίριο Πολιτιστικού Κέντρου Νέας Πέτρας 135 199 18 10 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 9 2
128 128ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Προσκυνητές) Κτίριο Αγροτολέσχης Προσκυνητών 198 195 13 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
129 129ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Προσκυνητές) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Προσκυνητών 219 156 12 4 24 0 0 1 0 0 2 1 0 0 3 5
130 130ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Ν. Σιδ Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Νέου Σιδηροχωρίου 261 130 7 3 14 0 0 0 0 1 2 2 0 0 6 3
131 131ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ( Ν. Σι Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Νέου Σιδηροχωρίου 230 130 9 3 15 0 0 2 1 1 0 0 0 0 4 3
132 132ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Αγιοι Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Αγίων Θεοδώρων 217 172 13 5 4 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0
133 133ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Αγιοι Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Αγίων Θεοδώρων 142 130 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
134 134ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ( Νέα Α Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Νέας Αδριανής 127 199 35 25 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
135 135ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ( Καλαμό Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Καλαμοκάστρου 82 185 2 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
136 136ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Μεγ.Δο Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Μεγάλου Δουκάτου 132 210 3 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
137 137ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Παγούρ Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Παγουρίων 91 151 13 6 3 1 2 0 0 2 1 0 0 0 1 0
138 138ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Παγούρ Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Παγουρίων 130 128 9 7 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0
139 139ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Σαπών 110 199 23 8 5 0 2 1 0 0 1 2 0 2 4 0
140 140ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Σαπών 149 197 10 3 12 0 1 0 0 4 0 0 1 1 1 0
141 141ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Κτίριο Γυμνασίου Σαπών 103 219 14 5 2 0 2 0 0 2 0 0 2 2 8 1
142 142ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Κτίριο 3ου Νηπιαγωγείο Σαπών 125 197 12 9 4 0 1 1 1 0 1 0 0 3 3 2
143 143ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Κτίριο Λυκείου Σαπών 122 177 10 5 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0 1 2
144 144ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Κτίριο Λυκείου Σαπών 140 174 25 8 9 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1
145 145ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Σαπών 123 218 14 11 3 0 3 0 0 4 1 0 0 1 2 2
146 146ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες) Κτίριο Γυμνασίου Σαπών 117 196 14 10 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 7 1
147 147ο ΣΑΠΩΝ (Αρσάκειο) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Αρσακείου 173 133 17 17 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1
148 148ο ΣΑΠΩΝ (Αρσάκειο) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Αρσακείου 135 144 7 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
149 149o ΣΑΠΩΝ (Βέλκιο) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Βελκίου 150 177 5 19 2 0 4 0 1 1 0 0 1 2 1 2
150 150ο ΣΑΠΩΝ (Πρωτάτο) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Πρωτάτου 221 232 6 9 7 0 0 0 0 1 0 0 1 2 4 2
151 151ο ΣΑΠΩΝ (Χαμηλό) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Χαμηλού 170 83 6 4 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 1
152 152ο ΣΑΠΩΝ (Κρωβύλη) Κτίριο Κοινοτικού Κατάστηματος Κρωβύλης 115 126 15 2 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 153ο ΣΑΠΩΝ (Κρωβύλη) Κτίριο Πολιτιστικού Συλλόγου Κρωβύλης 137 136 12 2 10 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0
154 154ο ΣΑΠΩΝ (Λοφάριο) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Λοφαρίου 116 178 6 1 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 2
155 155ο ΣΑΠΩΝ (Λοφάριο) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Λοφαρίου 142 155 6 6 1 0 0 1 0 0 3 0 1 0 1 0
156 156ο ΣΑΠΩΝ (Στρύμη) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Στρύμης 172 101 18 2 5 0 1 0 0 1 1 0 0 1 6 2
157 157ο ΣΑΠΩΝ (Διώνη) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Διώνης 172 102 4 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
158 158ο ΣΑΠΩΝ (Αμφια) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Αμφίων 156 146 3 4 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 2
159 159ο ΣΑΠΩΝ (Αρίσβη) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Αρίσβης 125 312 9 4 5 1 2 0 1 1 0 1 1 0 3 2
160 160ο ΣΑΠΩΝ (Αρίσβη) Κτίριο 1ου Μουσουλμανικού Σχολείου Αρίσβης 98 303 14 8 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0
161 161ο ΣΑΠΩΝ (Εβρενος) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Εβρένου 210 194 4 7 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
162 162ο ΣΑΠΩΝ (Ιάσιο) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Ιασίου 124 102 4 7 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1
163 163ο ΣΑΠΩΝ (Ν.Σάντα) Κτήριο Δημοτικού Σχολείου Ν. Σάντας 139 63 16 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 164ο ΣΩΣΤΟΥ(Σώστης) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Σώστου 165 186 5 4 4 0 1 0 0 1 0 1 0 0 4 0
165 165ο ΣΩΣΤΟΥ(Σώστης) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Σώστου 170 184 8 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
166 166ο ΣΩΣΤΟΥ (Ληνός) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Ληνού 213 103 1 3 5 0 1 0 2 1 1 0 0 0 2 0
167 167ο ΣΩΣΤΟΥ (Ασώματοι) Κτίριο 1ου Μουσουλαμανικού Σχολείου Ασωμάτων 208 138 7 2 9 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
168 168ο ΣΩΣΤΟΥ (Ασώματοι) Κτίριο 1ου Μουσ/κού Σχολείου Ασωμάτων 218 117 10 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0
169 169ο ΣΩΣΤΟΥ (Αγίασμα) Κτίριο Μουσ/κού Σχολείου Αγιάσματος 118 141 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
170 170ο ΣΩΣΤΟΥ (Δύμη) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Δύμης 151 196 2 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0
171 171ο ΣΩΣΤΟΥ (Θάμνα) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Θάμνας 269 166 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 172ο ΣΩΣΤΟΥ (Ρίζωμα) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Ριζώματος 207 232 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
173 173ο ΣΩΣΤΟΥ (Πολύανθος) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Πολυάνθου 92 158 18 3 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
174 174ο ΣΩΣΤΟΥ (Πολύανθος) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Πολυάνθου 150 148 7 14 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
175 175ο ΣΩΣΤΟΥ (Πολύανθος) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Πολυάνθου 72 154 13 8 4 0 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0
176 176οΣΩΣΤΟΥ (Μέγα Πιστό) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Μεγάλου Πιστού 260 73 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
177 177ο ΣΩΣΤΟΥ (Μέγα Πιστό) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Μεγαλου Πιστού 305 80 2 4 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0
178 178ο ΣΩΣΤΟΥ (Μίσχος) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Μίσχου 180 102 3 19 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1
179 179ο ΣΩΣΤΟΥ (Μίσχος) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Μίσχου 141 129 1 12 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1
180 180ο ΦΙΛΥΡΑΣ Κτίριο 1ου Μουσουλμανικού Σχολείου Φιλύρας 231 200 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 181ο ΦΙΛΥΡΑΣ Κτίριο 2ου Μουσουλμανικού Σχολείου Φιλύρας 205 224 0 7 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1
182 182ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Αγρα) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Αγρας 221 186 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
183 183ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Δοκός) Κτίριο Μουσουλμανικου Σχολείου Δοκού 355 109 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 184οΦΙΛΥΡΑΣ (Δοκός) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Δοκού 259 138 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0
185 185ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Νέο Καλλυντήριο Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Νέου Καλλυντηρίου 250 156 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
186 186ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Νέο Καλλυντήριο) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Νέου Καλλυντηρίου 206 199 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 187ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Αρατος) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Αράτου 96 171 3 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0
188 188ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Αρατος) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Αράτου-(Αριστερή Αίθουσα) 73 182 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
189 189ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Αρατος ) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Αράτου - (Δεξιά Αίθουσα) 77 210 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1
190 190ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Αρχοντικά) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Αρχοντικών 96 146 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 191ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Βραγιά) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Βραγιάς 173 178 5 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
192 192ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Εσοχή) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Εσοχής 174 130 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 193ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Λαμπρό) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Λαμπρού 208 115 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
194 194ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Ομηρικό) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Ομηρικού 177 81 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
195 195ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Πάσσος) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Πάσσου - (Αριστερή αίθουσα) 194 102 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 196ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Πάσσος) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Πάσσου - (Δεξιά αίθουσα) 168 101 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
197 197ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Ραγάδα) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Ραγάδας 112 167 1 5 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
198 198ο ΑΜΑΞΑΔΩΝ (Αμαξάδες) Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Αμαξάδων 108 229 17 16 2 0 1 0 0 4 3 0 2 0 0 4
199 199ο ΑΜΑΞΑΔΩΝ (Αμαξάδες) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Αμαξάδων 75 274 21 4 7 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 3
200 200ο ΑΜΑΞΑΔΩΝ (Αμαξάδες) Νηπιαγωγείο Αμαξάδων 76 207 16 3 7 0 0 0 1 5 2 0 0 1 3 2
201 201ο ΚΕΧΡΟΥ (Κέχρος) Κτίριο Αγροτικού Ιατρείου Κέχρου 112 194 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0
202 202ο ΚΕΧΡΟΥ (Κέχρος) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Κέχρου 114 165 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
203 203ο ΚΕΧΡΟΥ (Μικρός Κέχρος) Κτίριο 1ου Μουσουλμανικού Σχολείου Μικρού Κέχρου 131 150 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
204 204ο ΚΕΧΡΟΥ (Χαράδρα) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Χαράδρας 114 128 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
205 205ο ΚΕΧΡΟΥ (Χλόη) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Χλόης 175 151 3 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
206 206ο ΟΡΓΑΝΗΣ (Οργάνη) Κτίριο Γυμνασίου Οργάνης 218 112 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 207ο ΟΡΓΑΝΗΣ (Οργάνη) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Οργάνης 176 151 4 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0
208 208ο ΟΡΓΑΝΗΣ (ʼνω Βυρσίνη) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου ʼνω Βυρσίνης 208 324 3 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
209 209ο ΟΡΓΑΝΗΣ (Κάρδαμος) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Καρδάμου 178 133 0 1 1 2 2 1 0 3 0 0 1 0 1 2
210 210ο ΟΡΓΑΝΗΣ (Κάτω Βυρσίνη) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Κάτω Βυρσίνης 128 156 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
211 211ο ΟΡΓΑΝΗΣ (Κύμη) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Κύμης 92 136 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 212ο ΟΡΓΑΝΗΣ (Μυρτίσκη) Κτίριο Μουσουλμανικού Σχολείου Μυρτίσκης 157 189 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
213 213ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΜΟΤΗ Δικαστικές Φυλακές Κομοτηνής - Τέρμα Σισμάνογλου 96 76 7 3 7 3 2 1 0 1 0 3 2 0 2 3
214 ΑΜΙΓΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ (09 119 73 10 11 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 3
215 ΑΜΙΓΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤ 112 55 6 7 11 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2
216 ΜΙΚΤΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 28 6 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
217 ΜΙΚΤΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 14 13 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 ΜΙΚΤΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 19 15 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0