Ο.Π.Σ. Διαχείρισης Εκλογικών Αποτελεσμάτων

Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ροδόπης

Εθνικές Εκλογές 2007

Home

Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

ΚΟΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό)

ΑΑΥποψήφιοι Ψήφοι
1 ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 57
2 ΚΕΚΕ ΙΣΜΕΤ του ΧΑΣΑΝ 27
ΣΥΝΟΛΟ 84