Ο.Π.Σ. Διαχείρισης Εκλογικών Αποτελεσμάτων

Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ροδόπης

Εθνικές Εκλογές 2007

Home

Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΑΑΥποψήφιοι Ψήφοι
1 ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΠΑΝΑΓ 14
2 ΑΛΤΙΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ 7
3 ΤΣΕΛΙΚΗΣ ΑΒΡΑΑΜ του ΤΖΕΜΙΛ 3
ΣΥΝΟΛΟ 24