Ο.Π.Σ. Διαχείρισης Εκλογικών Αποτελεσμάτων

Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ροδόπης

Εθνικές Εκλογές 2007

Home

Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΑΥποψήφιοι Ψήφοι
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙ 219
2 ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ 140
ΣΥΝΟΛΟ 359