Ο.Π.Σ. Διαχείρισης Εκλογικών Αποτελεσμάτων

Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ροδόπης

Εθνικές Εκλογές 2007

Home

ΑΙΓΕΙΡΟΥ
* 1ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Αίγειρος)
* 2ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Αίγειρος)
* 3ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Αίγειρος)
* 4ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Μεσσούνη)
* 5ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Νέα Καλλίστη)
* 6ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Νέα Καλλίστη)
* 7ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Μελέτη)
* 8ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Μέση)
* 9ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Γλυφάδα)
* 10ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Πόρπη)
* 11ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Πόρπη)
* 12ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Φανάρι)


ΑΡΡΙΑΝΩΝ
* 13ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Αρριανά)
* 14ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Αρριανά)
* 15ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Αγιοχώρι)
* 16ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Κίνυρα)
* 17ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Σκάλωμα)
* 18ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Δειλινά)
* 19ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Λύκειο)
* 20ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Λύκειο)
* 21ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Μικρό Πιστό)
* 22ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Μύστακας)
* 23ο ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Ήπιο)


ΙΑΣΜΟΥ
* 24ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος)
* 25ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος)
* 26ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος)
* 27ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος)
* 28ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος)
* 29ο ΙΑΣΜΟΥ (Ίασμος)
* 30ο ΙΑΣΜΟΥ (Γαλήνη)
* 31ο ΙΑΣΜΟΥ (Διαλαμπή)
* 32ο ΙΑΣΜΟΥ (Διαλαμπή)
* 33ο ΙΑΣΜΟΥ (Κοπτερό)
* 34ο ΙΑΣΜΟΥ (Κοπτερό)
* 35ο ΙΑΣΜΟΥ (Μωσαϊκό)
* 36ο ΙΑΣΜΟΥ (Σάλπη)
* 37ο ΙΑΣΜΟΥ (Σάλπη)
* 38ο ΙΑΣΜΟΥ (Αμβροσία)
* 39o ΙΑΣΜΟΥ (Αμβροσία)
* 40ο ΙΑΣΜΟΥ (Παλλάδιο)


ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
* 41ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 42ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 43ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 44ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 45ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 46ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 47ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 48ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 49ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 50ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 51ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 52ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Μεγ.Κρανοβούνιο
* 53ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Μεσοχώρι)
* 54ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Παραδημή)
* 55ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Ήφαιστος)
* 56ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Ήφαιστος)
* 57ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Υφαντές)
* 58ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 59ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 60ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 61o ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 62ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 63ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 64ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 65ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 66ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 67ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 68ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 69ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 70ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 71ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 72ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 73ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 74ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 75ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 76ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 77ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 78ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 79ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 80ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 81ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 82ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 83ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 84ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 85ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 86ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 87ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 88ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 89ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 90ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 91ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 92ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 93ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 94ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 95ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Θρυλόριο)
* 96ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Θρυλορίου)
* 97ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Ροδίτης)
* 98ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Ροδίτης)
* 99ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κάλχας)
* 100 ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κάλχας)
* 101ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κάλχας)
* 102ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κάλχας)
* 103ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Καρυδιά)
* 104ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Πάνδροσος)
* 105ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Πάνδροσος)
* 106ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Γρατινή)
* 107ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κηκίδιο)
* 108ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κόσμιο)
* 109ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κόσμιο)
* 110ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Στυλάριο)


ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ
* 111ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Ξυλαγανή)
* 112ο MAΡΩΝΕΙΑΣ (Ξυλαγανή)
* 113ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Ξυλαγανή)
* 114ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Ξυλαγανή)
* 115ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Αμάραντα)
* 116ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Βάκος)
* 117ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Ίσαλος)
* 118ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Καλλιθέα)
* 119ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Πάμφορο)
* 120ο ΜΑΡΩΝΕΙΑ (Ίμερος)
* 121ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Μαρώνεια)
* 122ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Μαρώνεια)
* 123ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Ασκητές)


ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
* 124ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Μίρανα)


ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ
* 125ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Βέννα)
* 126ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Σαλμώνη)
* 127ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ( Ν. Πέτρα)
* 128ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Προσκυνητές)
* 129ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Προσκυνητές)


Ν. ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ
* 130ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Ν. Σιδ
* 131ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ( Ν. Σι
* 132ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Αγιοι
* 133ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Αγιοι
* 134ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ( Νέα Α
* 135ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ( Καλαμό
* 136ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Μεγ.Δο
* 137ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Παγούρ
* 138ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Παγούρ


ΣΑΠΩΝ
* 139ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες)
* 140ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες)
* 141ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες)
* 142ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες)
* 143ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες)
* 144ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες)
* 145ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες)
* 146ο ΣΑΠΩΝ (Σάπες)
* 147ο ΣΑΠΩΝ (Αρσάκειο)
* 148ο ΣΑΠΩΝ (Αρσάκειο)
* 149o ΣΑΠΩΝ (Βέλκιο)
* 150ο ΣΑΠΩΝ (Πρωτάτο)
* 151ο ΣΑΠΩΝ (Χαμηλό)
* 152ο ΣΑΠΩΝ (Κρωβύλη)
* 153ο ΣΑΠΩΝ (Κρωβύλη)
* 154ο ΣΑΠΩΝ (Λοφάριο)
* 155ο ΣΑΠΩΝ (Λοφάριο)
* 156ο ΣΑΠΩΝ (Στρύμη)
* 157ο ΣΑΠΩΝ (Διώνη)
* 158ο ΣΑΠΩΝ (Αμφια)
* 159ο ΣΑΠΩΝ (Αρίσβη)
* 160ο ΣΑΠΩΝ (Αρίσβη)
* 161ο ΣΑΠΩΝ (Εβρενος)
* 162ο ΣΑΠΩΝ (Ιάσιο)
* 163ο ΣΑΠΩΝ (Ν.Σάντα)


ΣΩΣΤΟΥ
* 164ο ΣΩΣΤΟΥ(Σώστης)
* 165ο ΣΩΣΤΟΥ(Σώστης)
* 166ο ΣΩΣΤΟΥ (Ληνός)
* 167ο ΣΩΣΤΟΥ (Ασώματοι)
* 168ο ΣΩΣΤΟΥ (Ασώματοι)
* 169ο ΣΩΣΤΟΥ (Αγίασμα)
* 170ο ΣΩΣΤΟΥ (Δύμη)
* 171ο ΣΩΣΤΟΥ (Θάμνα)
* 172ο ΣΩΣΤΟΥ (Ρίζωμα)
* 173ο ΣΩΣΤΟΥ (Πολύανθος)
* 174ο ΣΩΣΤΟΥ (Πολύανθος)
* 175ο ΣΩΣΤΟΥ (Πολύανθος)
* 176οΣΩΣΤΟΥ (Μέγα Πιστό)
* 177ο ΣΩΣΤΟΥ (Μέγα Πιστό)
* 178ο ΣΩΣΤΟΥ (Μίσχος)
* 179ο ΣΩΣΤΟΥ (Μίσχος)


ΦΙΛΥΡΑΣ
* 180ο ΦΙΛΥΡΑΣ
* 181ο ΦΙΛΥΡΑΣ
* 182ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Αγρα)
* 183ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Δοκός)
* 184οΦΙΛΥΡΑΣ (Δοκός)
* 185ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Νέο Καλλυντήριο
* 186ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Νέο Καλλυντήριο)
* 187ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Αρατος)
* 188ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Αρατος)
* 189ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Αρατος )
* 190ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Αρχοντικά)
* 191ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Βραγιά)
* 192ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Εσοχή)
* 193ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Λαμπρό)
* 194ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Ομηρικό)
* 195ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Πάσσος)
* 196ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Πάσσος)
* 197ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Ραγάδα)


ΑΜΑΞΑΔΩΝ
* 198ο ΑΜΑΞΑΔΩΝ (Αμαξάδες)
* 199ο ΑΜΑΞΑΔΩΝ (Αμαξάδες)
* 200ο ΑΜΑΞΑΔΩΝ (Αμαξάδες)


ΚΕΧΡΟΥ
* 201ο ΚΕΧΡΟΥ (Κέχρος)
* 202ο ΚΕΧΡΟΥ (Κέχρος)
* 203ο ΚΕΧΡΟΥ (Μικρός Κέχρος)
* 204ο ΚΕΧΡΟΥ (Χαράδρα)
* 205ο ΚΕΧΡΟΥ (Χλόη)


ΟΡΓΑΝΗΣ
* 206ο ΟΡΓΑΝΗΣ (Οργάνη)
* 207ο ΟΡΓΑΝΗΣ (Οργάνη)
* 208ο ΟΡΓΑΝΗΣ (ʼνω Βυρσίνη)
* 209ο ΟΡΓΑΝΗΣ (Κάρδαμος)
* 210ο ΟΡΓΑΝΗΣ (Κάτω Βυρσίνη)
* 211ο ΟΡΓΑΝΗΣ (Κύμη)
* 212ο ΟΡΓΑΝΗΣ (Μυρτίσκη)


ΦΥΛΑΚΕΣ
* 213ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΜΟΤΗ


ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ
* ΑΜΙΓΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ (09
* ΑΜΙΓΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤ
* ΜΙΚΤΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
* ΜΙΚΤΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
* ΜΙΚΤΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Creative Commons LicenseΑυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Ελλάδα.
Η Ανάλυση και ο Προγραμματισμός του έργου αυτού, έγιναν από τον Κώστα Χουβαρδά και υλοποιήθηκε σε php με χρήση mysql