Ο.Π.Σ. Διαχείρισης Εκλογικών Αποτελεσμάτων

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης

Εθνικές Εκλογές 2012

Εκλογικό Τμήμα : 32 , 32ο ΑΝΩ ΔΡΟΣΙΝΗΣ(Άνω Δροσινή)
<< >>


Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας

ΑΑΥποψήφιοι Ψήφοι
1 ΑΛΙΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 0
2 ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 0
3 ΤΖΑΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 0
ΣΥΝΟΛΟ 0