Ο.Π.Σ. Διαχείρισης Εκλογικών Αποτελεσμάτων

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης

Εθνικές Εκλογές 2012

Εκλογικό Τμήμα : 98 , 98ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Αίγειρος )
<< >>


ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ)

ΑΑΥποψήφιοι Ψήφοι
1 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΥΣΗ του ΔΗΜΟΥ 1
2 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ 0
3 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 0
ΣΥΝΟΛΟ 1