Ο.Π.Σ. Διαχείρισης Εκλογικών Αποτελεσμάτων

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης

Εθνικές Εκλογές 2012

Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

ΑΑΥποψήφιοι Ψήφοι
1 ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 58
2 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 26
3 ΣΑΛΜΑΝ ΤΖΑΜΑΛ - ΧΡΗΣΤΟΣ του ΧΟΣΣΕΪΝ 10
ΣΥΝΟΛΟ 94