Ο.Π.Σ. Διαχείρισης Εκλογικών Αποτελεσμάτων

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης

Εθνικές Εκλογές 2012

Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

Δημοκρατική Αριστερά

ΑΑΥποψήφιοι Ψήφοι
1 ΔΕΛΗ ΙΛΜΠΑΗ του ΧΙΛΜΗ 807
2 ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΔΑΜΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 584
3 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 341
4 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΩΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ 164
5 ΤΣΙΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 100
ΣΥΝΟΛΟ 1996