Ο.Π.Σ. Διαχείρισης Εκλογικών Αποτελεσμάτων

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης

Εθνικές Εκλογές 2012

Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

δημιουργία, ξανά!

ΑΑΥποψήφιοι Ψήφοι
1 ΓΚΕΜΙΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 299
2 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 260
3 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ 51
ΣΥΝΟΛΟ 610