Ο.Π.Σ. Διαχείρισης Εκλογικών Αποτελεσμάτων

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης

Εθνικές Εκλογές 2012

Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

ΑΑΥποψήφιοι Ψήφοι
1 ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 693
2 ΚΟΥΚΟΥΜΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 684
3 ΤΑΦΡΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΔΗΜΟΥ 197
ΣΥΝΟΛΟ 1574