Ο.Π.Σ. Διαχείρισης Εκλογικών Αποτελεσμάτων

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης

Εθνικές Εκλογές 2012

Συγγεντρωτικά Αποτελέσματα Υποψηφίων

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)

ΑΑΥποψήφιοι Ψήφοι
1 ΠΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ 550
2 ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ 307
3 ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 207
4 ΠΕΤΜΕΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 106
5 ΚΟΥΚΛΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 102
ΣΥΝΟΛΟ 1272