Ο.Π.Σ. Διαχείρισης Εκλογικών Αποτελεσμάτων

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης

Εθνικές Εκλογές 2012

ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ
* 1o ΑΓΙΟΧΩΡΙΟΥ (Αγιοχώρι)
* 2o ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Αρριανά)
* 3o ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Αρριανά)
* 4ο ΔΑΡΜΕΝΗΣ (Δαρμένη)
* 5ο ΔΕΙΛΙΝΩΝ(Δειλινά)
* 6ο ΗΠΙΟΥ (Ηπιο)
* 7ο ΚΙΝΥΡΩΝ (Κίνυρα)
* 8ο ΛΥΚΕΙΟΥ (Λύκειο)
* 9ο ΛΥΚΕΙΟΥ (Λύκειο)
* 10ο ΜΙΚΡΟΥ ΠΙΣΤΟΥ (Μικρό Πιστό
* 11ο ΜΥΣΤΑΚΑ (Μύστακα)
* 12ο ΝΕΔΑΣ (Νέδας)
* 13ο ΝΙΚΗΤΩΝ (Νικητές)
* 14ο ΠΛΑΓΙΑΣ (Πλαγιά)
* 15ο ΣΚΑΛΩΜΑΤΟΣ (Σκάλωμα)
* 16ο ΣΤΡΟΦΗΣ (Στροφή)
* 17ο ΚΕΧΡΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΕΧΡΟΥ
* 18ο ΚΕΧΡΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΕΧΡΟΥ
* 19ο ΜΙΚΡΟΥ ΚΕΧΡΟΥ & ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟ
* 20ο ΧΑΡΑΔΡΑΣ & ΚΑΜΠΟΥ(Χαράδρα)
* 21ο ΧΛΟΗΣ (Χλόη)
* 22ο ΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΝΙΑΣ (Οργάν
* 23ο ΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΝΙΑ (Οργάνη
* 24ο ΑΝΩ ΒΥΡΣΙΝΗΣ (Ανω Βυρσίνη)
* 25ο ΑΝΩ ΒΥΡΣΙΝΗΣ (΄Ανω Βυρσίνη
* 26ο ΚΑΡΔΑΜΟΥ & ΑΝΩ ΚΑΡΔΑΜΟΥ(Κά
* 27ο ΚΑΤΩ ΒΥΡΣΙΝΗΣ & ΚΟΒΑΛΟΥ (Κ
* 28ο ΚΥΜΗΣ (Κύμη)
* 29ο ΜΥΡΤΙΣΚΗΣ(Μυρτίσκη)
* 30ο ΣΜΙΓΑΔΑΣ (Σμιγάδα)
* 31o ΑΓΡΑΣ (Αγρας)
* 32ο ΑΝΩ ΔΡΟΣΙΝΗΣ(Άνω Δροσινή)
* 33ο ΑΡΑΤΟΥ (Άρατος)
* 34ο ΑΡΑΤΟΥ (Άρατος)
* 35ο ΑΡΑΤΟΥ (΄Αρατος)
* 36ο ΑΡΔΕΙΑΣ (Αρδεια)
* 37ο ΑΡΧΟΝΤΙΚΩΝ (Αρχοντικά)
* 38ο ΒΡΑΓΙΑΣ (Βραγιά)
* 39ο ΔΟΚΟΣ (Δοκός)
* 40ο ΔΟΚΟΥ (Δοκός)
* 41ο ΔΡΟΣΙΑΣ (Δροσιά )
* 42ο ΔΡΥΜΗΣ (Δρύμη)
* 43ο ΕΣΟΧΗΣ (Εσοχή)
* 44ο ΚΑΤΩ ΔΡΟΣΙΝΗΣ (Κάτω Δροσιν
* 45ο ΛΑΜΠΡΟΥ (Λαμπρό)
* 46ο ΝΕΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΗΡΙΟΥ (Νέο Κα
* 47ο ΝΕΥΡΩΝ (Νεύρα)
* 48ο ΟΜΗΡΙΚΟΥ (Ομηρικό)
* 49ο ΠΑΣΣΟΥ (Πάσσος)
* 50ο ΠΑΣΣΟΥ (Πάσσος)
* 51ο ΠΑΤΕΡΜΩΝ(Πάτερμα)
* 52ο ΡΑΓΑΔΑΣ (Ραγάδα)
* 53ο ΣΚΙΑΔΑΣ (Σκιάδα)
* 54ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Φιλύρα)
* 55ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Φιλύρα)


ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
* 56ο ΑΜΑΞΑΔΩΝ (Αμαξάδες)
* 57ο ΑΜΑΞΑΔΩΝ (Αμαξάδες)
* 58ο ΑΜΑΞΑΔΩΝ (Αμαξάδες)
* 59ο ΑΜΑΞΑΔΩΝ (Αμαξάδες)
* 60ο ΙΑΣΜΟΥ (Ιασμος)
* 61ο ΙΑΣΜΟΥ (Ιασμος)
* 62ο ΙΑΣΜΟΥ (Ιασμος)
* 63ο ΙΑΣΜΟΥ (Ιασμος)
* 64ο ΙΑΣΜΟΥ (Ιασμος)
* 65ο ΙΑΣΜΟΥ (Ιασμος)
* 66ο ΙΑΣΜΟΥ (Ιασμος)
* 67ο ΓΑΛΗΝΗΣ (Γαλήνη)
* 68ο ΔΙΑΛΑΜΠΗΣ (Διαλαμπή)
* 69ο ΔΙΑΛΑΜΠΗΣ (Διαλαμπή)
* 70ο ΚΟΠΤΕΡΟΥ (Κοπτερό)
* 71ο ΚΟΠΤΕΡΟΥ(Κοπτερό)
* 72ο ΜΩΣΑΙΚΟΥ (Μωσαικό)
* 73ο ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ (Αμβροσία)
* 74ο ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ (Αμβροσία)
* 75ο ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ (Παλλάδιο)
* 76ο ΣΑΛΠΗΣ (Σάλπη)
* 77ο ΣΑΛΠΗΣ (Σάλπη)
* 78ο ΓΛΥΚΟΝΕΡΙΟΥ (Γλυκονερι)
* 79ο ΑΣΩΜΑΤΩΝ (Ασώματοι)
* 80ο ΑΣΩΜΑΤΩΝ (Ασώματοι)
* 81ο ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ (Αγίασμα)
* 82ο ΔΥΜΗΣ (Δύμη)
* 83ο ΘΑΜΝΩΝ (Θάμνα)
* 84ο ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ (Ρίζωμα)
* 85ο ΦΩΛΕΑΣ (Φωλέα)
* 86ο ΛΗΝΟΥ (Ληνός)
* 87ο ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΙΣΤΟΥ (Μέγα Πιστό
* 88ο ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΙΣΤΟΥ (Μέγα Πιστό
* 89ο ΜΙΣΧΟΥ (Μίσχος)
* 90ο ΜΙΣΧΟΥ (Μίσχος)
* 91ο ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ (Πολύανθος)
* 92ο ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ (Πολύανθος)
* 93ο ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ (Πολύανθος)
* 94ο ΣΩΣΤΟΥ (Σώστης)
* 95ο ΣΩΣΤΟΥ (Σώστης)
* 96ο ΣΩΣΤΟΥ (Σώστης)


ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
* 97o ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Αίγειρος)
* 98ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Αίγειρος )
* 99ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Αίγειρος )
* 100ο ΜΕΣΣΟΥΝΗΣ (Μεσσούνη)
* 101ο ΑΡΩΓΗΣ (Μέση)
* 102ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Γλυφάδα)
* 103ο ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ ( Νέα Καλλίστη)
* 104ο ΜΕΛΕΤΗΣ (Μελέτη )
* 105ο ΜΕΛΕΤΗΣ (Μελέτη)
* 106ο ΜΕΣΗΣ (Μέση)
* 107ο ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ (Νέα Καλλί
* 108ο ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ (Νέα Καλλί
* 109ο ΠΟΡΠΗΣ (Πόρπη )
* 110ο ΠΟΡΠΗΣ (Πόρπη )
* 111ο ΦΑΝΑΡΙΟΥ (Φανάρι)
* 112ο ΦΑΝΑΡΙΟΥ (Φανάρι)
* 113ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή )
* 114ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή )
* 115ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή )
* 116ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή )
* 117ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή )
* 118ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 119ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 120ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή )
* 121ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή )
* 122ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 123ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 124ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή )
* 125ο ΜΕΓΑΛΟ & ΜΙΚΡΟΥ ΚΡΑΝΟΒΟΥΝ
* 126ο ΜΕΓΑΛΟ & ΜΙΚΡΟΥ ΚΡΑΝΟΒΟΥΝ
* 127ο ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ (Μεσοχώρι)
* 128ο ΠΑΡΑΔΗΜΗΣ (Παραδημή )
* 129ο ΠΑΡΑΔΗΜΗΣ (Παραδημή )
* 130ο ΗΦΑΙΣΤΟΥ (Ηφαιστος)
* 131ο ΗΦΑΙΣΤΟΥ (Ηφαιστος)
* 132ο ΗΦΑΙΣΤΟΥ (Ηφαιστος)
* 133ο ΥΦΑΝΤΩΝ (Υφαντές)
* 134ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 135ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνής)
* 136ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 137ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 138ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 139ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 140ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 141ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 142ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 143ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 144ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 145ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 146ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνής)
* 147ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 148ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 149ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνής)
* 150ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 151ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνής)
* 152ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνής)
* 153ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνής)
* 154ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 155ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνής)
* 156ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 157ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 158ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 159ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 160ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 161ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 162ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 163ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 164ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 165ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 166ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 167ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 168ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 169ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 170ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 171ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 172ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 173ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 174ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 175ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 176ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 177ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 178ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 179ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 180ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 181ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
* 182ο ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ (Ανθοχώρι)
* 183ο ΓΡΑΤΙΝΗΣ (Γρατινή)
* 184ο ΓΡΑΤΙΝΗΣ (Γρατινή)
* 185ο ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ (Θρυλορίου)
* 186ο ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ (Θρυλορίου)
* 187ο ΡΟΔΙΤΗ (Ροδίτης)
* 188ο ΡΟΔΙΤΗ (Ροδίτης)
* 189ο ΙΤΕΑΣ (Ιτέα)
* 190ο ΚΑΛΧΑΝΤΟΣ (Κάλχας)
* 191ο ΚΑΛΧΑΝΤΟΣ (Κάλχας)
* 192ο ΚΑΛΧΑΝΤΟΣ (Κάλχας)
* 193ο ΚΑΛΧΑΝΤΟΣ (Κάλχας)
* 194ο ΚΑΡΥΔΙΑΣ (Καρυδιά)
* 195ο ΚΗΚΙΔΙΟΥ (Κηκίδιο)
* 196ο ΚΟΣΜΙΟΥ (Κόσμιο)
* 197ο ΚΟΣΜΙΟΥ (Κόσμιο)
* 198ο ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ (Πάνδροσος)
* 199ο ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ (Πάνδροσος)
* 200ο ΣΙΔΗΡΑΔΩΝ (Σιδηράδες)
* 201ο ΣΤΥΛΑΡΙΟΥ (Στυλάριο)
* 202ο ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Άγιοι Θεό
* 203ο ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Άγιοι Θεό
* 204ο ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ (Μεγάλο
* 205ο ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ (Μεγάλ
* 206ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Νέο Σι
* 207ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Νέο Σι
* 208ο ΝΕΑΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ (Νέα Αδριαν
* 209ο ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ(Νέα Αδριανή)
* 210ο ΚΑΛΑΜΟΚΑΣΤΡΟΥ (Καλαμόκαστ
* 211ο ΜΙΚΡΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ (Μκρό Δου
* 212ο ΠΑΓΟΥΡΙΩΝ (Παγούρια)
* 213ο ΠΑΓΟΥΡΙΩΝ (Παγούρια)


ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
* 214ο ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ (Αμάραντα)
* 215ο ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ (Αμάραντα)
* 216ο ΒΑΚΟΥ (Βάκος)
* 217ο ΙΣΑΛΟΥ (Ισαλος)
* 218ο ΙΣΑΛΟΥ (Ισαλος)
* 219ο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Καλλιθέα)
* 220ο ΠΑΜΦΟΡΟΥ (Πάμφορο)
* 221ο ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ (Ξυλαγανή)
* 222ο ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ (Ξυλαγανή)
* 223ο ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ (Ξυλαγανή)
* 224ο ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ (Ξυλαγανή)
* 225ο ΝΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΝΗΣ (
* 226ο ΙΜΕΡΟΥ (Ιμερος)
* 227ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Μαρώνεια)
* 228ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Μαρώνεια)
* 229ο ΑΣΚΗΤΩΝ (Ασκητές)
* 230ο ΜΙΡΑΝΩΝ (Μίρανα)
* 231ο ΒΕΝΝΑΣ (Βέννα)
* 232ο ΣΑΛΜΩΝΗΣ (Σαλμώνη)
* 233ο ΠΕΛΑΓΙΑΣ (Πελαγία)
* 234ο ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ (Προσκυνητές)
* 235ο ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ (Προσκυνητές)
* 236o ΣΑΠΩΝ (Σάπες)
* 237o ΣΑΠΩΝ (Σάπες)
* 238o ΣΑΠΩΝ (Σάπες)
* 239o ΣΑΠΩΝ (Σάπες)
* 240o ΣΑΠΩΝ (Σάπες)
* 241o ΣΑΠΩΝ (Σάπες)
* 242o ΣΑΠΩΝ (Σάπες)
* 243o ΣΑΠΩΝ (Σάπες)
* 244o ΑΕΤΟΚΟΡΥΦΗΣ (Αετοκορυφή)
* 245o ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ (Αρσάκειο)
* 246o ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ (Αρσάκειο)
* 247o ΒΕΛΚΙΟΥ (Βέλκιο)
* 248o ΠΡΩΤΑΤΟΥ (Πρωτάτο)
* 249o ΠΡΩΤΑΤΟΥ (Πρωτάτο)
* 250o ΧΑΜΗΛΟΥ (Χαμηλό)
* 251ο ΑΜΦΙΩΝ (Αμφια)
* 252ο ΑΡΙΣΒΗΣ (Αρίσβη)
* 253ο ΑΡΙΣΒΗΣ (Αρίσβη)
* 254ο ΑΡΙΣΒΗΣ (Αρίσβη)
* 255ο ΕΒΡΙΝΟΥ (Εβρινός)
* 256ο ΕΒΡΙΝΟΥ (Εβρινός)
* 257ο ΙΑΣΙΟΥ (Ιάσιο)
* 258ο ΚΙΖΑΡΙΟΥ (Κίζαρι)
* 259ο ΚΡΩΒΥΛΗΣ (Κρωβύλη)
* 260ο ΚΡΩΒΥΛΗΣ (Κρωβύλη)
* 261ο ΛΟΦΑΡΙΟΥ (Λοφάριο)
* 262ο ΛΟΦΑΡΙΟΥ (Λοφάριο)
* 263ο ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ (Νέα Σάντα)
* 264ο ΣΤΡΥΜΗΣ (Στρύμη)
* 265ο ΔΙΩΝΗΣ (Διώνη)


ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
* 266ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΜΟΤΗ
* 1ο ΑΜΙΓΕΣ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
* 2ο ΑΜΙΓΕΣ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚ
* 2ο ΜΕΙΚΤΟ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
* ΜΕΙΚΤΟ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Creative Commons LicenseΑυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Ελλάδα.
Η Ανάλυση και ο Προγραμματισμός του έργου αυτού, έγιναν από τον Κώστα Χουβαρδά και υλοποιήθηκε σε php με χρήση mysql
Η παραμετροποίηση και υποστήριξη της εφαρμογής έγινε από την Optimum Πληροφορική