Ο.Π.Σ. Διαχείρισης Εκλογικών Αποτελεσμάτων

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης

Εθνικές Εκλογές 2012

Τμήματα που έχουν εισαχθεί στο σύστημα.
1o ΑΓΙΟΧΩΡΙΟΥ (Αγιοχώρι) 2012-05-07 04:13:33
2o ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Αρριανά) 2012-05-07 04:22:04
3o ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Αρριανά) 2012-05-07 04:28:37
4ο ΔΑΡΜΕΝΗΣ (Δαρμένη) 2012-05-07 04:33:32
171ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 2012-05-07 04:35:49
5ο ΔΕΙΛΙΝΩΝ(Δειλινά) 2012-05-07 04:37:38
6ο ΗΠΙΟΥ (Ηπιο) 2012-05-07 04:44:18
238o ΣΑΠΩΝ (Σάπες) 2012-05-07 04:46:47
7ο ΚΙΝΥΡΩΝ (Κίνυρα) 2012-05-07 04:48:26
69ο ΔΙΑΛΑΜΠΗΣ (Διαλαμπή) 2012-05-07 04:49:25
170ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 2012-05-07 04:52:35
8ο ΛΥΚΕΙΟΥ (Λύκειο) 2012-05-07 04:54:15
70ο ΚΟΠΤΕΡΟΥ (Κοπτερό) 2012-05-07 04:54:49
71ο ΚΟΠΤΕΡΟΥ(Κοπτερό) 2012-05-07 04:58:58
9ο ΛΥΚΕΙΟΥ (Λύκειο) 2012-05-07 04:59:02
172ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 2012-05-07 05:02:07
165ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 2012-05-07 05:03:10
72ο ΜΩΣΑΙΚΟΥ (Μωσαικό) 2012-05-07 05:03:50
10ο ΜΙΚΡΟΥ ΠΙΣΤΟΥ (Μικρό Πιστό 2012-05-07 05:03:54
236o ΣΑΠΩΝ (Σάπες) 2012-05-07 05:05:18
56ο ΑΜΑΞΑΔΩΝ (Αμαξάδες) 2012-05-07 05:07:17
173ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 2012-05-07 05:07:36
11ο ΜΥΣΤΑΚΑ (Μύστακα) 2012-05-07 05:08:12
143ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 2012-05-07 05:10:20
174ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 2012-05-07 05:12:47
12ο ΝΕΔΑΣ (Νέδας) 2012-05-07 05:14:13
13ο ΝΙΚΗΤΩΝ (Νικητές) 2012-05-07 05:18:13
175ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 2012-05-07 05:19:07
14ο ΠΛΑΓΙΑΣ (Πλαγιά) 2012-05-07 05:20:42
73ο ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ (Αμβροσία) 2012-05-07 05:22:15
176ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 2012-05-07 05:23:17
15ο ΣΚΑΛΩΜΑΤΟΣ (Σκάλωμα) 2012-05-07 05:24:10
161ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 2012-05-07 05:25:10
103ο ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ ( Νέα Καλλίστη) 2012-05-07 05:26:39
16ο ΣΤΡΟΦΗΣ (Στροφή) 2012-05-07 05:27:24
177ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 2012-05-07 05:28:15
74ο ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ (Αμβροσία) 2012-05-07 05:28:16
178ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 2012-05-07 05:32:24
75ο ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ (Παλλάδιο) 2012-05-07 05:34:34
17ο ΚΕΧΡΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΕΧΡΟΥ 2012-05-07 05:35:30
104ο ΜΕΛΕΤΗΣ (Μελέτη ) 2012-05-07 05:35:46
179ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 2012-05-07 05:36:50
210ο ΚΑΛΑΜΟΚΑΣΤΡΟΥ (Καλαμόκαστ 2012-05-07 05:39:35
76ο ΣΑΛΠΗΣ (Σάλπη) 2012-05-07 05:39:46
18ο ΚΕΧΡΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΕΧΡΟΥ 2012-05-07 05:39:58
105ο ΜΕΛΕΤΗΣ (Μελέτη) 2012-05-07 05:40:55
180ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 2012-05-07 05:41:51
157ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 2012-05-07 05:42:13
77ο ΣΑΛΠΗΣ (Σάλπη) 2012-05-07 05:45:02
19ο ΜΙΚΡΟΥ ΚΕΧΡΟΥ & ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟ 2012-05-07 05:45:32
209ο ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ(Νέα Αδριανή) 2012-05-07 05:46:52
20ο ΧΑΡΑΔΡΑΣ & ΚΑΜΠΟΥ(Χαράδρα) 2012-05-07 05:47:21
149ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνής) 2012-05-07 05:48:00
106ο ΜΕΣΗΣ (Μέση) 2012-05-07 05:48:18
78ο ΓΛΥΚΟΝΕΡΙΟΥ (Γλυκονερι) 2012-05-07 05:48:34
107ο ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ (Νέα Καλλί 2012-05-07 05:51:09
21ο ΧΛΟΗΣ (Χλόη) 2012-05-07 05:53:16
142ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 2012-05-07 05:53:48
79ο ΑΣΩΜΑΤΩΝ (Ασώματοι) 2012-05-07 05:54:45
208ο ΝΕΑΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ (Νέα Αδριαν 2012-05-07 05:56:32
181ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 2012-05-07 05:56:59
22ο ΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΝΙΑΣ (Οργάν 2012-05-07 05:58:05
80ο ΑΣΩΜΑΤΩΝ (Ασώματοι) 2012-05-07 05:58:37
140ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 2012-05-07 05:59:09
108ο ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ (Νέα Καλλί 2012-05-07 05:59:18
182ο ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ (Ανθοχώρι) 2012-05-07 05:59:50
35ο ΑΡΑΤΟΥ (΄Αρατος) 2012-05-07 06:01:14
81ο ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ (Αγίασμα) 2012-05-07 06:01:21
23ο ΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΝΙΑ (Οργάνη 2012-05-07 06:02:40
183ο ΓΡΑΤΙΝΗΣ (Γρατινή) 2012-05-07 06:03:23
139ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 2012-05-07 06:03:58
82ο ΔΥΜΗΣ (Δύμη) 2012-05-07 06:05:29
36ο ΑΡΔΕΙΑΣ (Αρδεια) 2012-05-07 06:05:31
184ο ΓΡΑΤΙΝΗΣ (Γρατινή) 2012-05-07 06:06:47
24ο ΑΝΩ ΒΥΡΣΙΝΗΣ (Ανω Βυρσίνη) 2012-05-07 06:08:04
83ο ΘΑΜΝΩΝ (Θάμνα) 2012-05-07 06:08:23
37ο ΑΡΧΟΝΤΙΚΩΝ (Αρχοντικά) 2012-05-07 06:08:25
138ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 2012-05-07 06:08:34
84ο ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ (Ρίζωμα) 2012-05-07 06:10:53
25ο ΑΝΩ ΒΥΡΣΙΝΗΣ (΄Ανω Βυρσίνη 2012-05-07 06:11:10
38ο ΒΡΑΓΙΑΣ (Βραγιά) 2012-05-07 06:11:26
144ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 2012-05-07 06:13:54
26ο ΚΑΡΔΑΜΟΥ & ΑΝΩ ΚΑΡΔΑΜΟΥ(Κά 2012-05-07 06:14:28
85ο ΦΩΛΕΑΣ (Φωλέα) 2012-05-07 06:14:51
39ο ΔΟΚΟΣ (Δοκός) 2012-05-07 06:15:02
40ο ΔΟΚΟΥ (Δοκός) 2012-05-07 06:17:40
86ο ΛΗΝΟΥ (Ληνός) 2012-05-07 06:17:43
185ο ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ (Θρυλορίου) 2012-05-07 06:18:22
27ο ΚΑΤΩ ΒΥΡΣΙΝΗΣ & ΚΟΒΑΛΟΥ (Κ 2012-05-07 06:18:41
109ο ΠΟΡΠΗΣ (Πόρπη ) 2012-05-07 06:19:37
87ο ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΙΣΤΟΥ (Μέγα Πιστό 2012-05-07 06:20:19
41ο ΔΡΟΣΙΑΣ (Δροσιά ) 2012-05-07 06:20:26
28ο ΚΥΜΗΣ (Κύμη) 2012-05-07 06:21:31
186ο ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ (Θρυλορίου) 2012-05-07 06:21:50
42ο ΔΡΥΜΗΣ (Δρύμη) 2012-05-07 06:22:47
88ο ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΙΣΤΟΥ (Μέγα Πιστό 2012-05-07 06:23:31
29ο ΜΥΡΤΙΣΚΗΣ(Μυρτίσκη) 2012-05-07 06:25:06
43ο ΕΣΟΧΗΣ (Εσοχή) 2012-05-07 06:25:15
89ο ΜΙΣΧΟΥ (Μίσχος) 2012-05-07 06:26:33
187ο ΡΟΔΙΤΗ (Ροδίτης) 2012-05-07 06:26:56
110ο ΠΟΡΠΗΣ (Πόρπη ) 2012-05-07 06:28:04
44ο ΚΑΤΩ ΔΡΟΣΙΝΗΣ (Κάτω Δροσιν 2012-05-07 06:28:15
30ο ΣΜΙΓΑΔΑΣ (Σμιγάδα) 2012-05-07 06:28:43
90ο ΜΙΣΧΟΥ (Μίσχος) 2012-05-07 06:29:56
146ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνής) 2012-05-07 06:31:53
188ο ΡΟΔΙΤΗ (Ροδίτης) 2012-05-07 06:31:55
31o ΑΓΡΑΣ (Αγρας) 2012-05-07 06:32:04
45ο ΛΑΜΠΡΟΥ (Λαμπρό) 2012-05-07 06:32:52
189ο ΙΤΕΑΣ (Ιτέα) 2012-05-07 06:33:44
91ο ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ (Πολύανθος) 2012-05-07 06:35:13
46ο ΝΕΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΗΡΙΟΥ (Νέο Κα 2012-05-07 06:35:14
148ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 2012-05-07 06:35:46
32ο ΑΝΩ ΔΡΟΣΙΝΗΣ(Άνω Δροσινή) 2012-05-07 06:37:06
190ο ΚΑΛΧΑΝΤΟΣ (Κάλχας) 2012-05-07 06:37:17
47ο ΝΕΥΡΩΝ (Νεύρα) 2012-05-07 06:38:32
48ο ΟΜΗΡΙΚΟΥ (Ομηρικό) 2012-05-07 06:40:34
151ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνής) 2012-05-07 06:40:42
33ο ΑΡΑΤΟΥ (Άρατος) 2012-05-07 06:41:04
92ο ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ (Πολύανθος) 2012-05-07 06:41:10
191ο ΚΑΛΧΑΝΤΟΣ (Κάλχας) 2012-05-07 06:41:45
49ο ΠΑΣΣΟΥ (Πάσσος) 2012-05-07 06:42:42
111ο ΦΑΝΑΡΙΟΥ (Φανάρι) 2012-05-07 06:43:50
192ο ΚΑΛΧΑΝΤΟΣ (Κάλχας) 2012-05-07 06:44:43
50ο ΠΑΣΣΟΥ (Πάσσος) 2012-05-07 06:45:49
93ο ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ (Πολύανθος) 2012-05-07 06:46:10
193ο ΚΑΛΧΑΝΤΟΣ (Κάλχας) 2012-05-07 06:46:47
34ο ΑΡΑΤΟΥ (Άρατος) 2012-05-07 06:46:51
158ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 2012-05-07 06:47:28
51ο ΠΑΤΕΡΜΩΝ(Πάτερμα) 2012-05-07 06:47:40
52ο ΡΑΓΑΔΑΣ (Ραγάδα) 2012-05-07 06:49:20
112ο ΦΑΝΑΡΙΟΥ (Φανάρι) 2012-05-07 06:50:40
94ο ΣΩΣΤΟΥ (Σώστης) 2012-05-07 06:50:56
53ο ΣΚΙΑΔΑΣ (Σκιάδα) 2012-05-07 06:51:15
160ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 2012-05-07 06:51:34
54ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Φιλύρα) 2012-05-07 06:52:59
55ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Φιλύρα) 2012-05-07 06:54:59
95ο ΣΩΣΤΟΥ (Σώστης) 2012-05-07 06:55:10
113ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή ) 2012-05-07 06:57:29
57ο ΑΜΑΞΑΔΩΝ (Αμαξάδες) 2012-05-07 07:00:38
96ο ΣΩΣΤΟΥ (Σώστης) 2012-05-07 07:01:24
163ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 2012-05-07 07:02:17
114ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή ) 2012-05-07 07:04:44
58ο ΑΜΑΞΑΔΩΝ (Αμαξάδες) 2012-05-07 07:05:25
97o ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Αίγειρος) 2012-05-07 07:06:05
195ο ΚΗΚΙΔΙΟΥ (Κηκίδιο) 2012-05-07 07:07:40
59ο ΑΜΑΞΑΔΩΝ (Αμαξάδες) 2012-05-07 07:08:13
115ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή ) 2012-05-07 07:11:31
196ο ΚΟΣΜΙΟΥ (Κόσμιο) 2012-05-07 07:12:03
60ο ΙΑΣΜΟΥ (Ιασμος) 2012-05-07 07:12:31
98ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Αίγειρος ) 2012-05-07 07:13:11
194ο ΚΑΡΥΔΙΑΣ (Καρυδιά) 2012-05-07 07:16:00
197ο ΚΟΣΜΙΟΥ (Κόσμιο) 2012-05-07 07:16:31
99ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Αίγειρος ) 2012-05-07 07:18:36
61ο ΙΑΣΜΟΥ (Ιασμος) 2012-05-07 07:19:14
116ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή ) 2012-05-07 07:19:17
198ο ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ (Πάνδροσος) 2012-05-07 07:20:08
100ο ΜΕΣΣΟΥΝΗΣ (Μεσσούνη) 2012-05-07 07:20:11
62ο ΙΑΣΜΟΥ (Ιασμος) 2012-05-07 07:23:50
199ο ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ (Πάνδροσος) 2012-05-07 07:24:20
101ο ΑΡΩΓΗΣ (Μέση) 2012-05-07 07:25:27
200ο ΣΙΔΗΡΑΔΩΝ (Σιδηράδες) 2012-05-07 07:25:54
117ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή ) 2012-05-07 07:27:34
201ο ΣΤΥΛΑΡΙΟΥ (Στυλάριο) 2012-05-07 07:28:28
63ο ΙΑΣΜΟΥ (Ιασμος) 2012-05-07 07:30:26
102ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Γλυφάδα) 2012-05-07 07:30:59
202ο ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Άγιοι Θεό 2012-05-07 07:32:31
118ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 2012-05-07 07:33:04
64ο ΙΑΣΜΟΥ (Ιασμος) 2012-05-07 07:37:19
119ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 2012-05-07 07:38:59
65ο ΙΑΣΜΟΥ (Ιασμος) 2012-05-07 07:42:15
120ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή ) 2012-05-07 07:44:30
66ο ΙΑΣΜΟΥ (Ιασμος) 2012-05-07 07:46:22
121ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή ) 2012-05-07 07:49:17
67ο ΓΑΛΗΝΗΣ (Γαλήνη) 2012-05-07 07:50:24
262ο ΛΟΦΑΡΙΟΥ (Λοφάριο) 2012-05-07 07:53:14
122ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 2012-05-07 07:54:15
68ο ΔΙΑΛΑΜΠΗΣ (Διαλαμπή) 2012-05-07 07:56:42
123ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 2012-05-07 07:59:27
264ο ΣΤΡΥΜΗΣ (Στρύμη) 2012-05-07 07:59:48
124ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή ) 2012-05-07 08:04:33
253ο ΑΡΙΣΒΗΣ (Αρίσβη) 2012-05-07 08:06:10
125ο ΜΕΓΑΛΟ & ΜΙΚΡΟΥ ΚΡΑΝΟΒΟΥΝ 2012-05-07 08:10:14
259ο ΚΡΩΒΥΛΗΣ (Κρωβύλη) 2012-05-07 08:12:05
126ο ΜΕΓΑΛΟ & ΜΙΚΡΟΥ ΚΡΑΝΟΒΟΥΝ 2012-05-07 08:13:52
266ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΜΟΤΗ 2012-05-07 08:18:31
127ο ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ (Μεσοχώρι) 2012-05-07 08:18:56
257ο ΙΑΣΙΟΥ (Ιάσιο) 2012-05-07 08:22:12
128ο ΠΑΡΑΔΗΜΗΣ (Παραδημή ) 2012-05-07 08:23:08
129ο ΠΑΡΑΔΗΜΗΣ (Παραδημή ) 2012-05-07 08:26:36
261ο ΛΟΦΑΡΙΟΥ (Λοφάριο) 2012-05-07 08:30:54
130ο ΗΦΑΙΣΤΟΥ (Ηφαιστος) 2012-05-07 08:31:33
131ο ΗΦΑΙΣΤΟΥ (Ηφαιστος) 2012-05-07 08:34:24
250o ΧΑΜΗΛΟΥ (Χαμηλό) 2012-05-07 08:36:22
132ο ΗΦΑΙΣΤΟΥ (Ηφαιστος) 2012-05-07 08:37:56
255ο ΕΒΡΙΝΟΥ (Εβρινός) 2012-05-07 08:49:13
265ο ΔΙΩΝΗΣ (Διώνη) 2012-05-07 08:55:05
133ο ΥΦΑΝΤΩΝ (Υφαντές) 2012-05-07 08:57:07
237o ΣΑΠΩΝ (Σάπες) 2012-05-07 09:00:27
134ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 2012-05-07 09:03:24
258ο ΚΙΖΑΡΙΟΥ (Κίζαρι) 2012-05-07 09:05:02
135ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνής) 2012-05-07 09:09:45
239o ΣΑΠΩΝ (Σάπες) 2012-05-07 09:09:52
136ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 2012-05-07 09:16:10
240o ΣΑΠΩΝ (Σάπες) 2012-05-07 09:17:20
246o ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ (Αρσάκειο) 2012-05-07 09:31:57
251ο ΑΜΦΙΩΝ (Αμφια) 2012-05-07 09:36:19
252ο ΑΡΙΣΒΗΣ (Αρίσβη) 2012-05-07 09:40:24
254ο ΑΡΙΣΒΗΣ (Αρίσβη) 2012-05-07 09:45:04
159ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 2012-05-07 10:25:39
167ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 2012-05-07 10:30:54
168ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 2012-05-07 10:35:19
152ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνής) 2012-05-07 10:41:36
153ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνής) 2012-05-07 10:47:06
162ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 2012-05-07 10:51:30
164ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 2012-05-07 10:55:49
169ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 2012-05-07 11:00:34
156ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 2012-05-07 11:06:35
155ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνής) 2012-05-07 11:10:32
166ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 2012-05-07 11:16:52
150ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 2012-05-07 11:20:53
154ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 2012-05-07 11:25:05
145ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 2012-05-07 11:30:15
147ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 2012-05-07 11:34:22
141ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 2012-05-07 11:38:35
137ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή) 2012-05-07 11:47:13
215ο ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ (Αμάραντα) 2012-05-08 00:41:23
218ο ΙΣΑΛΟΥ (Ισαλος) 2012-05-08 00:54:00
219ο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Καλλιθέα) 2012-05-08 01:02:51
220ο ΠΑΜΦΟΡΟΥ (Πάμφορο) 2012-05-08 01:13:35
212ο ΠΑΓΟΥΡΙΩΝ (Παγούρια) 2012-05-08 01:18:31
213ο ΠΑΓΟΥΡΙΩΝ (Παγούρια) 2012-05-08 01:25:15
207ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Νέο Σι 2012-05-08 01:30:22
256ο ΕΒΡΙΝΟΥ (Εβρινός) 2012-05-08 01:33:59
211ο ΜΙΚΡΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ (Μκρό Δου 2012-05-08 01:37:19
260ο ΚΡΩΒΥΛΗΣ (Κρωβύλη) 2012-05-08 01:41:31
230ο ΜΙΡΑΝΩΝ (Μίρανα) 2012-05-08 01:41:48
216ο ΒΑΚΟΥ (Βάκος) 2012-05-08 01:44:35
249o ΠΡΩΤΑΤΟΥ (Πρωτάτο) 2012-05-08 01:47:43
217ο ΙΣΑΛΟΥ (Ισαλος) 2012-05-08 01:48:01
214ο ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ (Αμάραντα) 2012-05-08 01:54:35
247o ΒΕΛΚΙΟΥ (Βέλκιο) 2012-05-08 01:58:30
206ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Νέο Σι 2012-05-08 02:02:12
248o ΠΡΩΤΑΤΟΥ (Πρωτάτο) 2012-05-08 02:04:37
205ο ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ (Μεγάλ 2012-05-08 02:06:06
241o ΣΑΠΩΝ (Σάπες) 2012-05-08 02:09:28
245o ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ (Αρσάκειο) 2012-05-08 02:14:16
244o ΑΕΤΟΚΟΡΥΦΗΣ (Αετοκορυφή) 2012-05-08 02:18:22
204ο ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ (Μεγάλο 2012-05-08 02:21:35
243o ΣΑΠΩΝ (Σάπες) 2012-05-08 02:23:55
235ο ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ (Προσκυνητές) 2012-05-08 02:28:51
242o ΣΑΠΩΝ (Σάπες) 2012-05-08 02:29:30
234ο ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ (Προσκυνητές) 2012-05-08 02:36:39
263ο ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ (Νέα Σάντα) 2012-05-08 02:44:16
228ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Μαρώνεια) 2012-05-08 02:46:49
233ο ΠΕΛΑΓΙΑΣ (Πελαγία) 2012-05-08 02:51:24
203ο ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Άγιοι Θεό 2012-05-08 02:59:47
231ο ΒΕΝΝΑΣ (Βέννα) 2012-05-08 03:04:48
229ο ΑΣΚΗΤΩΝ (Ασκητές) 2012-05-08 03:12:10
222ο ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ (Ξυλαγανή) 2012-05-08 03:26:43
224ο ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ (Ξυλαγανή) 2012-05-08 03:32:11
221ο ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ (Ξυλαγανή) 2012-05-08 03:41:04
227ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Μαρώνεια) 2012-05-08 03:45:58
232ο ΣΑΛΜΩΝΗΣ (Σαλμώνη) 2012-05-08 03:49:59
226ο ΙΜΕΡΟΥ (Ιμερος) 2012-05-08 04:03:37
223ο ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ (Ξυλαγανή) 2012-05-08 04:13:29
225ο ΝΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΝΗΣ ( 2012-05-08 04:17:26
1ο ΑΜΙΓΕΣ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 2012-05-08 04:27:38
2ο ΑΜΙΓΕΣ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚ 2012-05-08 04:30:18
2ο ΜΕΙΚΤΟ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-05-08 04:37:28
ΜΕΙΚΤΟ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2012-05-08 04:43:27