Ο.Π.Σ. Διαχείρισης Εκλογικών Αποτελεσμάτων

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης

Εθνικές Εκλογές 2012

Τμήματα που δεν έχουν εισαχθεί στο σύστημα τα ψηφοδέλτια υπερ συνδιασμών.

Τμήματα που δεν έχουν εισαχθεί στο σύστημα τα ψηφοδέλτια υπερ υποψηφίων.
1o ΑΓΙΟΧΩΡΙΟΥ (Αγιοχώρι)
2o ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Αρριανά)
3o ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Αρριανά)
4ο ΔΑΡΜΕΝΗΣ (Δαρμένη)
5ο ΔΕΙΛΙΝΩΝ(Δειλινά)
6ο ΗΠΙΟΥ (Ηπιο)
7ο ΚΙΝΥΡΩΝ (Κίνυρα)
8ο ΛΥΚΕΙΟΥ (Λύκειο)
9ο ΛΥΚΕΙΟΥ (Λύκειο)
10ο ΜΙΚΡΟΥ ΠΙΣΤΟΥ (Μικρό Πιστό
11ο ΜΥΣΤΑΚΑ (Μύστακα)
12ο ΝΕΔΑΣ (Νέδας)
13ο ΝΙΚΗΤΩΝ (Νικητές)
14ο ΠΛΑΓΙΑΣ (Πλαγιά)
15ο ΣΚΑΛΩΜΑΤΟΣ (Σκάλωμα)
16ο ΣΤΡΟΦΗΣ (Στροφή)
17ο ΚΕΧΡΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΕΧΡΟΥ
18ο ΚΕΧΡΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΕΧΡΟΥ
19ο ΜΙΚΡΟΥ ΚΕΧΡΟΥ & ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟ
20ο ΧΑΡΑΔΡΑΣ & ΚΑΜΠΟΥ(Χαράδρα)
21ο ΧΛΟΗΣ (Χλόη)
22ο ΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΝΙΑΣ (Οργάν
23ο ΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΝΙΑ (Οργάνη
24ο ΑΝΩ ΒΥΡΣΙΝΗΣ (Ανω Βυρσίνη)
25ο ΑΝΩ ΒΥΡΣΙΝΗΣ (΄Ανω Βυρσίνη
26ο ΚΑΡΔΑΜΟΥ & ΑΝΩ ΚΑΡΔΑΜΟΥ(Κά
27ο ΚΑΤΩ ΒΥΡΣΙΝΗΣ & ΚΟΒΑΛΟΥ (Κ
28ο ΚΥΜΗΣ (Κύμη)
29ο ΜΥΡΤΙΣΚΗΣ(Μυρτίσκη)
30ο ΣΜΙΓΑΔΑΣ (Σμιγάδα)
31o ΑΓΡΑΣ (Αγρας)
32ο ΑΝΩ ΔΡΟΣΙΝΗΣ(Άνω Δροσινή)
33ο ΑΡΑΤΟΥ (Άρατος)
34ο ΑΡΑΤΟΥ (Άρατος)
35ο ΑΡΑΤΟΥ (΄Αρατος)
36ο ΑΡΔΕΙΑΣ (Αρδεια)
37ο ΑΡΧΟΝΤΙΚΩΝ (Αρχοντικά)
38ο ΒΡΑΓΙΑΣ (Βραγιά)
39ο ΔΟΚΟΣ (Δοκός)
40ο ΔΟΚΟΥ (Δοκός)
41ο ΔΡΟΣΙΑΣ (Δροσιά )
42ο ΔΡΥΜΗΣ (Δρύμη)
43ο ΕΣΟΧΗΣ (Εσοχή)
44ο ΚΑΤΩ ΔΡΟΣΙΝΗΣ (Κάτω Δροσιν
45ο ΛΑΜΠΡΟΥ (Λαμπρό)
46ο ΝΕΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΗΡΙΟΥ (Νέο Κα
47ο ΝΕΥΡΩΝ (Νεύρα)
48ο ΟΜΗΡΙΚΟΥ (Ομηρικό)
49ο ΠΑΣΣΟΥ (Πάσσος)
50ο ΠΑΣΣΟΥ (Πάσσος)
51ο ΠΑΤΕΡΜΩΝ(Πάτερμα)
52ο ΡΑΓΑΔΑΣ (Ραγάδα)
53ο ΣΚΙΑΔΑΣ (Σκιάδα)
54ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Φιλύρα)
55ο ΦΙΛΥΡΑΣ (Φιλύρα)
56ο ΑΜΑΞΑΔΩΝ (Αμαξάδες)
57ο ΑΜΑΞΑΔΩΝ (Αμαξάδες)
58ο ΑΜΑΞΑΔΩΝ (Αμαξάδες)
59ο ΑΜΑΞΑΔΩΝ (Αμαξάδες)
60ο ΙΑΣΜΟΥ (Ιασμος)
61ο ΙΑΣΜΟΥ (Ιασμος)
62ο ΙΑΣΜΟΥ (Ιασμος)
63ο ΙΑΣΜΟΥ (Ιασμος)
64ο ΙΑΣΜΟΥ (Ιασμος)
65ο ΙΑΣΜΟΥ (Ιασμος)
66ο ΙΑΣΜΟΥ (Ιασμος)
67ο ΓΑΛΗΝΗΣ (Γαλήνη)
68ο ΔΙΑΛΑΜΠΗΣ (Διαλαμπή)
69ο ΔΙΑΛΑΜΠΗΣ (Διαλαμπή)
70ο ΚΟΠΤΕΡΟΥ (Κοπτερό)
71ο ΚΟΠΤΕΡΟΥ(Κοπτερό)
72ο ΜΩΣΑΙΚΟΥ (Μωσαικό)
74ο ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ (Αμβροσία)
75ο ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ (Παλλάδιο)
76ο ΣΑΛΠΗΣ (Σάλπη)
77ο ΣΑΛΠΗΣ (Σάλπη)
78ο ΓΛΥΚΟΝΕΡΙΟΥ (Γλυκονερι)
79ο ΑΣΩΜΑΤΩΝ (Ασώματοι)
80ο ΑΣΩΜΑΤΩΝ (Ασώματοι)
81ο ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ (Αγίασμα)
82ο ΔΥΜΗΣ (Δύμη)
83ο ΘΑΜΝΩΝ (Θάμνα)
84ο ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ (Ρίζωμα)
85ο ΦΩΛΕΑΣ (Φωλέα)
86ο ΛΗΝΟΥ (Ληνός)
87ο ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΙΣΤΟΥ (Μέγα Πιστό
88ο ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΙΣΤΟΥ (Μέγα Πιστό
89ο ΜΙΣΧΟΥ (Μίσχος)
90ο ΜΙΣΧΟΥ (Μίσχος)
91ο ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ (Πολύανθος)
92ο ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ (Πολύανθος)
93ο ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ (Πολύανθος)
94ο ΣΩΣΤΟΥ (Σώστης)
95ο ΣΩΣΤΟΥ (Σώστης)
96ο ΣΩΣΤΟΥ (Σώστης)
97o ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Αίγειρος)
98ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Αίγειρος )
99ο ΑΙΓΕΙΡΟΥ (Αίγειρος )
100ο ΜΕΣΣΟΥΝΗΣ (Μεσσούνη)
101ο ΑΡΩΓΗΣ (Μέση)
102ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Γλυφάδα)
103ο ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ ( Νέα Καλλίστη)
104ο ΜΕΛΕΤΗΣ (Μελέτη )
105ο ΜΕΛΕΤΗΣ (Μελέτη)
106ο ΜΕΣΗΣ (Μέση)
107ο ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ (Νέα Καλλί
108ο ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ (Νέα Καλλί
109ο ΠΟΡΠΗΣ (Πόρπη )
110ο ΠΟΡΠΗΣ (Πόρπη )
111ο ΦΑΝΑΡΙΟΥ (Φανάρι)
112ο ΦΑΝΑΡΙΟΥ (Φανάρι)
113ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή )
114ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή )
115ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή )
116ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή )
117ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή )
118ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
119ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
120ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή )
121ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή )
122ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
123ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
124ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή )
125ο ΜΕΓΑΛΟ & ΜΙΚΡΟΥ ΚΡΑΝΟΒΟΥΝ
126ο ΜΕΓΑΛΟ & ΜΙΚΡΟΥ ΚΡΑΝΟΒΟΥΝ
127ο ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ (Μεσοχώρι)
128ο ΠΑΡΑΔΗΜΗΣ (Παραδημή )
129ο ΠΑΡΑΔΗΜΗΣ (Παραδημή )
130ο ΗΦΑΙΣΤΟΥ (Ηφαιστος)
131ο ΗΦΑΙΣΤΟΥ (Ηφαιστος)
132ο ΗΦΑΙΣΤΟΥ (Ηφαιστος)
133ο ΥΦΑΝΤΩΝ (Υφαντές)
134ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
135ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνής)
136ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
137ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
138ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
139ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
140ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
141ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
142ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
143ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
144ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
145ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
146ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνής)
147ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
148ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
149ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνής)
150ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
151ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνής)
152ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνής)
153ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνής)
154ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
155ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνής)
156ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
157ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
158ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
159ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
160ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
161ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
162ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
163ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
164ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
165ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
166ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
167ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
168ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
169ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
170ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
171ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
172ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
173ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
174ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
175ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
176ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
177ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
178ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
179ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
180ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
181ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κομοτηνή)
182ο ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ (Ανθοχώρι)
183ο ΓΡΑΤΙΝΗΣ (Γρατινή)
184ο ΓΡΑΤΙΝΗΣ (Γρατινή)
185ο ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ (Θρυλορίου)
186ο ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ (Θρυλορίου)
187ο ΡΟΔΙΤΗ (Ροδίτης)
188ο ΡΟΔΙΤΗ (Ροδίτης)
189ο ΙΤΕΑΣ (Ιτέα)
190ο ΚΑΛΧΑΝΤΟΣ (Κάλχας)
191ο ΚΑΛΧΑΝΤΟΣ (Κάλχας)
192ο ΚΑΛΧΑΝΤΟΣ (Κάλχας)
193ο ΚΑΛΧΑΝΤΟΣ (Κάλχας)
194ο ΚΑΡΥΔΙΑΣ (Καρυδιά)
195ο ΚΗΚΙΔΙΟΥ (Κηκίδιο)
196ο ΚΟΣΜΙΟΥ (Κόσμιο)
197ο ΚΟΣΜΙΟΥ (Κόσμιο)
198ο ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ (Πάνδροσος)
199ο ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ (Πάνδροσος)
200ο ΣΙΔΗΡΑΔΩΝ (Σιδηράδες)
201ο ΣΤΥΛΑΡΙΟΥ (Στυλάριο)
202ο ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Άγιοι Θεό
203ο ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Άγιοι Θεό
204ο ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ (Μεγάλο
205ο ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ (Μεγάλ
206ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Νέο Σι
207ο ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (Νέο Σι
208ο ΝΕΑΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ (Νέα Αδριαν
211ο ΜΙΚΡΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ (Μκρό Δου
212ο ΠΑΓΟΥΡΙΩΝ (Παγούρια)
213ο ΠΑΓΟΥΡΙΩΝ (Παγούρια)
214ο ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ (Αμάραντα)
215ο ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ (Αμάραντα)
216ο ΒΑΚΟΥ (Βάκος)
217ο ΙΣΑΛΟΥ (Ισαλος)
218ο ΙΣΑΛΟΥ (Ισαλος)
219ο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Καλλιθέα)
220ο ΠΑΜΦΟΡΟΥ (Πάμφορο)
221ο ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ (Ξυλαγανή)
222ο ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ (Ξυλαγανή)
223ο ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ (Ξυλαγανή)
224ο ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ (Ξυλαγανή)
225ο ΝΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΝΗΣ (
226ο ΙΜΕΡΟΥ (Ιμερος)
227ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Μαρώνεια)
228ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Μαρώνεια)
229ο ΑΣΚΗΤΩΝ (Ασκητές)
230ο ΜΙΡΑΝΩΝ (Μίρανα)
231ο ΒΕΝΝΑΣ (Βέννα)
232ο ΣΑΛΜΩΝΗΣ (Σαλμώνη)
233ο ΠΕΛΑΓΙΑΣ (Πελαγία)
234ο ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ (Προσκυνητές)
236o ΣΑΠΩΝ (Σάπες)
237o ΣΑΠΩΝ (Σάπες)
238o ΣΑΠΩΝ (Σάπες)
239o ΣΑΠΩΝ (Σάπες)
240o ΣΑΠΩΝ (Σάπες)
241o ΣΑΠΩΝ (Σάπες)
242o ΣΑΠΩΝ (Σάπες)
243o ΣΑΠΩΝ (Σάπες)
244o ΑΕΤΟΚΟΡΥΦΗΣ (Αετοκορυφή)
245o ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ (Αρσάκειο)
246o ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ (Αρσάκειο)
247o ΒΕΛΚΙΟΥ (Βέλκιο)
248o ΠΡΩΤΑΤΟΥ (Πρωτάτο)
249o ΠΡΩΤΑΤΟΥ (Πρωτάτο)
250o ΧΑΜΗΛΟΥ (Χαμηλό)
251ο ΑΜΦΙΩΝ (Αμφια)
252ο ΑΡΙΣΒΗΣ (Αρίσβη)
253ο ΑΡΙΣΒΗΣ (Αρίσβη)
254ο ΑΡΙΣΒΗΣ (Αρίσβη)
255ο ΕΒΡΙΝΟΥ (Εβρινός)
256ο ΕΒΡΙΝΟΥ (Εβρινός)
257ο ΙΑΣΙΟΥ (Ιάσιο)
258ο ΚΙΖΑΡΙΟΥ (Κίζαρι)
259ο ΚΡΩΒΥΛΗΣ (Κρωβύλη)
260ο ΚΡΩΒΥΛΗΣ (Κρωβύλη)
261ο ΛΟΦΑΡΙΟΥ (Λοφάριο)
262ο ΛΟΦΑΡΙΟΥ (Λοφάριο)
263ο ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ (Νέα Σάντα)
264ο ΣΤΡΥΜΗΣ (Στρύμη)
265ο ΔΙΩΝΗΣ (Διώνη)
266ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΜΟΤΗ
1ο ΑΜΙΓΕΣ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
2ο ΑΜΙΓΕΣ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚ
2ο ΜΕΙΚΤΟ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΕΙΚΤΟ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ